Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 november 2011

25 November 2011


SaLuSa, 25 November 2011Degenen onder jullie die volgen wat er in de wereld gebeurt, zal niet zijn ontgaan dat onze voorspellingen over de uitkomst jullie realiteit aan het worden is. De grootschalige bancaire en financiële problemen leiden duidelijk tot een crash en het is niet te voorkomen. Jullie leven in een wereld die in een staat van chaos verkeert en gestaag op een implosie afstevent. Mensen zien nu wat er verkeerd was aan het oude systeem maar hebben tot nu toe geen echte oplossingen die de problemen helemaal gaan aanpakken. Een aantal regeringen hebben collectief ingestemd een nieuwe manier van bankieren te steunen maar nu nog zien wie het in daden om kan zetten. Deze situatie biedt ons een mogelijkheid onze bondgenoten naar voren te duwen, die met onze hulp kunnen aangeven wat er nodig is om een nieuwe weg te bewandelen waarmee jullie problemen worden opgelost. Aan het Overvloedprogramma, dat op dergelijke veranderingen zal volgen, moet ook aandacht worden besteed en we zijn daarom hard bezig iets van die orde te realiseren. Veel van wat staat te wachten om plaats te vinden, is met de aankondiging van Disclosure verbonden, en die is klaar en wacht alleen op het afspreken van een vaste datum.


Met iedere week die verstrijkt wordt de noodzaak om met de veranderingen te beginnen nijpender maar we willen niet te vroeg van start gaan nadat we zo lang geduldig hebben gewacht. Er is eigenlijk door te vroeg te beginnen ook niets te winnen omdat onze activiteiten samen met jullie moeten worden gecoördineerd om de weg naar een vlot succes te garanderen. De Galactische Federatie blijft nauwgezet de activiteiten van de duistere kliek volgen want zij kunnen ondanks hun wanordelijke opstelling nog steeds een bedreiging vormen. Maar we hebben hen het vermogen afgenomen een grote ramp te veroorzaken en hebben voorkomen dat zij zich met het Midden-Oosten bemoeien. De landen daar moeten hun eigen problemen oplossen en moeten zoveel mogelijk ingaan op de eisen van het volk. Het Westen heeft in het verleden doelbewust haar blik op de olievelden gericht en vaak problemen en oorlogen uitgelokt om hen te verzwakken en over te nemen. Kolonialisme heeft landen en hun rijkdom van de oorspronkelijke bevolking afgepakt en dat zal worden behandeld wanneer de vrede is hersteld.


Er is zoveel gebeurd om jullie in een toestand van gevangenschap te krijgen terwijl de schijn werd gewekt dat jullie vrij zijn, wat verre van de waarheid is. Echte vrijheid wordt hersteld wanneer we de oude garde hebben verwijderd en nieuwe regeringen de Constitutie naleven. Veel illegale wetten van de afgelopen tijd zullen worden opgeheven en er zal rehabilitatie plaatsvinden als mensen zijn gestraft of gevangen genomen. Deze veranderingen vinden plaats met onze ondersteuning om ervoor te zorgen dat jullie opnieuw Soevereine Wezens worden. Al deze activiteiten zullen de weg voorbereiden voor grotere dingen die met en na Ascentie plaatsvinden. Jullie zien dus dat ons een drukke tijd te wachten staat, een tijd die zeer bevredigend zal zijn.


De meeste van jullie die de verschillende bronnen van betrouwbare informatie volgen, zullen inmiddels begrepen hebben wat voor prachtige tijd er nadert. Dat zou jullie reis tijdens de veranderingen draaglijker moeten maken, welke met onze technologieën soepel en heel snel zullen verlopen. Onze plannen worden onmiddellijk bijgewerkt indien er wijzigingen nodig zijn en wij zijn klaar om in actie te komen wanneer aan de noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan. Alles is zo nabij voltooiing dat we weten dat er heel weinig tijd nodig is voor we daadwerkelijk van start kunnen gaan.


Wees moedig en standvastig als jullie overtuigingen worden aangevallen, want als sommige mensen beseffen dat hun wereld permanent gaat veranderen zullen ze met tegenzin opgeven wat ze hebben. In hun hart zullen ze weten dat ze de evolutie niet kunnen tegenhouden maar ze proberen vanwege de angst die ze voelen veranderingen te bestrijden. Als jullie gevraagd wordt hen te helpen het te begrijpen, doe het dan zonder hen met je kennis te overweldigen, maar geef hen gewoon net zoveel als nodig is om hen over het obstakel op hun weg naar inzicht heen te helpen. Sommige zielen zijn hier om op afstand Ascentie mee te maken, zonder de wens er echt betrokken bij te zijn. Maar alle ervaringen helpen jullie verder vooruit te komen, en vaak wordt daardoor de kiem gelegd voor een nieuwe mogelijkheid om meer kennis op te doen.


Vrije wil is ongeacht de keuzes die zielen maken, van kracht omdat bekend is dat als er een negatieve situatie ontstaat jullie je altijd herstellen. Jullie leven is immers oneindig en jullie zijn onsterfelijk, en de Schepper stelt geen eisen aan jullie omdat geaccepteerd is dat jullie buiten de Bron ervaringen op willen doen. Iedere ziel groeit vanuit de collectieve ervaring en bewustzijnsniveaus nemen snel toe. Het is als zo boven, zo beneden, en op Aarde worden jullie door de toenemende bewustzijnsniveaus van elkaar omhoog getild. Jullie zijn als Een Grote Ziel en met jullie huidige ontwaken kunnen jullie de Eenheid “voelen” waarbinnen jullie bestaan. Het klopt dat wat jullie tot de één doen, jullie tot allen doen. Wanneer jullie dit niveau van inzicht bereiken, accepteren jullie misschien meer verantwoordelijkheid voor jullie gedachten en daden, vanuit het besef dat jullie energie creëren die anderen beïnvloedt.


Dat velen zich voorbereiden op de eindejaarsfeesten is een welkome afleiding van de dagelijkse somberheid waar de media zich op richt. Neem de kans om te genieten van het bij elkaar komen, wanneer families zich verenigen en de liefde vernieuwen die tussen hen bestaat. Geven is goed voor de ziel wanneer het zonder iets ervoor terug te verwachten wordt gedaan. Het is met name bij kinderen een groot plezier als je hun expressies van vreugde en geluk ziet. Zij kijken normaal gesproken ook niet naar de gemaakte kosten en zijn vaak heel blij met eenvoudige cadeaus. Volwassenen kijken daar soms anders naar maar zoals altijd is het de gedachte die telt en die zou gewaardeerd moeten worden.


Afhankelijk van jullie mate van bewustzijn zullen jullie dit jaar meer dan gebruikelijk te vieren hebben omdat het bijna 2012 is en het wordt een heel bijzonder jaar. Het wordt geheel anders dan alle andere jaren maar alles omwille van de beste motieven, en wij danken degenen van jullie die naar de Aarde zijn gekomen om het Licht te verspreiden. Het wordt een jaar dat nog lange, zeer lange tijd zal worden herinnerd en door het hele Universum besproken. Het feit dat jullie het duister hebben overwonnen geeft samen met een gegarandeerde Ascentie de verheffing die ervoor zorgt dat het Universum veilig is en dat Ascentie helemaal wordt afgemaakt.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik voel me heel bevoorrecht met zulke mooie zielen te werken. Ik zegen jullie allemaal en stuur mijn liefde naar jullie allen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS