Followers

woensdag 2 november 2011

SaLuSa, November 2, 2011


SaLuSa, November 2, 2011We voelen de verwachting toenemen van gebeurtenissen die jullie leven gaan veranderen. De snelle oplossing die veel landen proberen toe te passen om uit de problemen te komen is van korte duur en biedt geen oplossing op lange termijn. In feite hebben ze geen oplossing en daarom zal er ook weinig tegenwerking zijn als onze bondgenoten hen ons plan voorstellen. Wij konden de onvermijdelijke val voorzien want jullie konden de roekeloze manier waarop jullie zaken op wereldniveau werden geleid niet in stand houden. Het gebeurde natuurlijk grotendeels met een doelbewuste intentie om macht over jullie uit te oefenen. Je zou nu de betekenis achter onze redenering moeten kunnen zien van toen we eerder spraken over het bestaan van “het juiste moment” om maatregelen te nemen. We moesten wachten tot jullie een punt bereikten waarop geen terugkeer meer mogelijk was, zodat voor iedereen duidelijk zou zijn dat een nieuw begin van essentieel belang is. Die tijd is aangebroken en wij bereiden ons voor op de eerste veranderingen die dingen ten goede in beweging zullen krijgen.

Elke dag is jullie aandacht nodig om de trilling zo hoog mogelijk te houden. Focus je op het Licht en laat het de basis zijn van alles wat je doet. Onthoud dat gedachten ook krachtig zijn, dus laat ze je niet afleiden van je intentie om vanuit je Licht te leven. Dit zijn de belangrijke tijden waarvoor velen van jullie naar de Aarde zijn gekomen om eraan deel te nemen, en het wordt een glorieuze periode van resultaten waarin de mensen hun soevereiniteit terug gaan nemen en de Constitutie gaan herschrijven. Jullie stemmen worden al lang gehoord en eindelijk krijgen jullie positieve tekenen die geen twijfel laten bestaan over welke kant jullie allemaal opgaan. Velen voelen al een nieuwe energie in de lucht, een energie die verheffend is en jullie tegen de lagere trillingen beschermt. Geniet ervan en laat anderen zien dat er in werkelijkheid niets is om bang voor te zijn, en op deze manier zullen jullie helpen het Licht op Aarde te gronden.

Moeder Aarde heeft haar eigen verhaal omdat ze voor haar eigen welzijn moet veranderen. Toch zullen haar activiteiten niet buitensporig zijn en wij helpen de effecten van haar fysieke veranderingen te minimaliseren. Het moet op precies dezelfde manier worden gedaan als jullie je lichaam voorbereiden op het leven in de hogere dimensies. Als jullie persoonlijk door de veranderingen worden geraakt, weet dan dat jullie zo’n ervaring op je hebben genomen want in grote lijnen zijn mensen nu precies waar ze moeten zijn. Probeer je energie niet te verspillen door te willen weten waarom, want te zijner tijd zal alles duidelijk worden gemaakt over de achtergronden van jullie ervaringen. Karma kan in elk leven opduiken om te worden ingelost maar het gebeurt nooit tenzij jullie gereed zijn het te accepteren. Maar soms zullen jullie voor een ervaring kiezen om er gewoon van te leren, dus er is niet altijd een karmische reden voor aanwezig. Wat er ook gebeurt, laat je er niet door hinderen want jullie toekomst is verzekerd en niets zal dat veranderen tenzij het jullie keuze uit vrije wil is.

Zelfs in de chaos die komt en gaat, zit een bedoeling en deze volgt een plan zoals al het andere dat ook doet. Velen van jullie hebben dit jaar opgemerkt hoe de tijd zich meer dan ooit heeft versneld en dit blijft zo doorgaan. Jullie kunnen er daarom van op aan dat het restant van deze cyclus in een flits voorbij zal gaan, maar het zal de meest aangename ervaring zijn. Het voorbestemde resultaat is belangrijk en niet de manier waarop het gebeurt, al zal het vele hoogtepunten kennen van pure extase en verwondering. Heb geen angst want jullie worden op de hoogte gehouden over wat er gebeurt en net zo belangrijk, de redenen waarom.

Dit zijn tijden waarin er veel vragen worden gesteld door degenen die vastzitten in de lagere energieën. Zij weten dat er iets groots gaat gebeuren maar vrezen verandering omdat ze zich niet bewust zijn van de schitterende mogelijkheid die iedere ziel wordt aangeboden. Er zal worden duidelijk gemaakt dat wat er gebeurt deel uitmaakt van het sluiten van de cyclus van dualiteit, maar nog belangrijker is de aanvang van een nieuw tijdperk, een Gouden Tijdperk. Als jullie het gevoel hebben “verleid” te worden om jezelf naar het Licht te verheffen, wees er dan zeker van dat er veel hulp is om jullie alle kansen voor succes te geven. De Schepper wenst dat het Universum ascendeert en creëert wat nodig is om het tot stand te brengen. Er zullen altijd tijden zijn waarin de mogelijkheid zich opnieuw voordoet maar als het jullie lukt je bij deze gelegenheid te verheffen, betekent het dat je niet in de sferen van de dualiteit hoeft te blijven.

Wij geloven dat hoe meer jullie begrijpen dat jullie realiteit een illusie is die door jullie is gecreëerd en dat die weinig gelijkenis vertoont met de hogere dimensies waar jullie vandaan kwamen, jullie des te gemakkelijker verandering zullen accepteren. Jullie hoeven niet arm, hongerig en ongelukkig te leven om een fatsoenlijk leven te leiden. Er is niets mis met een comfortabel en gelukkig leven en met voldoende tijd om jezelf tot uitdrukking te brengen op welke manier je ook maar verkiest. Er wordt alleen van jullie verlangd verantwoordelijk te handelen en anderen geen mogelijkheden te ontzeggen om te zijn zoals jezelf. Er bestaan geen zielen als “zij die hebben” en “ zij die niets hebben” in de hogere dimensies, zoals in jullie wereld vandaag de dag. Overvloed voorziet meer dan voldoende in ieders behoeften en jullie gaan daar in de zeer nabije toekomst naar toe. Denk erover Dierbaren, waarom jullie meer zouden willen verzamelen dan je nodig hebt, als in alles overvloedig wordt voorzien. Wanneer geld niet langer nodig is, zal je weten dat je in het land van overvloed bent aangekomen en jullie benadering van rijkdom zal volkomen anders zijn dan nu het geval is.

Wanneer jullie een bepaald niveau van hoge trilling hebben bereikt, zullen jullie automatisch voor iedereen hetzelfde wensen als voor jezelf. Geluk, vreugde en bevrediging gaan over het leven in Eenheid waar jullie je nu naar verheffen. Het veroorzaakt dat vrouwelijke aspect van zorgen voor anderen dat samengaat met goddelijkheid, en jullie zijn ten slotte goden in de maak. We weten dat sommigen van jullie zich bij die suggestie ongemakkelijk voelen en de reden daarvoor is waarschijnlijk omdat jullie je nog steeds te gebrekkig voelen om als goden te kunnen worden beschouwd. Denk eraan dat jullie allemaal goden waren voor jullie naar de dualiteit gingen en dat jullie je als Wezens van Licht tussen de scheppers in het Universum bevonden. Jullie hebben veel achtergelaten toen jullie ervoor kozen de lagere trillingen te ervaren en jullie verloren je identiteit maar het begint weer opnieuw terug te keren door middel van jullie ontwakend bewustzijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat jullie nu aangenamer met ons om kunnen gaan en dat jullie hebben beseft dat het op geen enkele manier nodig is je ondergeschikt aan ons te voelen. Wij zijn allemaal prachtige zielen op een schitterende reis waarin we onze ervaringen samen delen en we zien jullie als de geweldige zielen van Licht die jullie werkelijk zijn.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS