Followers

vrijdag 11 november 2011

SaLuSa, 11.11.2011 (11:11 hours)


SaLuSa, November 11, 2011Vandaag is een dag die voor jullie allemaal van groot belang is en we zijn blij dat zo velen van jullie deelnemen aan 11.11.11, wat maar een fractie is verwijderd van 21 december 2012. Het doet er niet toe waar jullie je in de wereld bevinden want jullie kunnen allemaal het hogere niveau van instromende energieën ervaren. Jullie kunnen er net zo lang op mediteren als jullie willen want ze zijn op geen enkele manier tot die specifieke tijd beperkt en blijven ook daarna in de toekomst bestaan. Maar geef jezelf toch minimaal 15 minuten voorafgaand en 15 minuten na afloop de tijd. Jullie zouden de kracht van de verheffing die het geeft moeten kunnen voelen en jullie helpen Moeder Aarde als jullie de energie naar beneden kanaliseren, door je Kruinchakra en lichaam heen, direct in de aarde. Afhankelijk van jullie huidige trillingsniveau zal het effect van de een tot de ander verschillen maar we zouden op zijn minst een diep gevoel van ontspanning en vrede verwachten. Naarmate de tijd vordert, wordt er meer neer gezonden om er voor te zorgen dat jullie bewustzijn zich tot aan Ascentie blijft uitbreiden.

De wereld blijft verwikkeld in de uitdagingen waar Europa voor staat maar hulp van buitenaf is buitengewoon onwaarschijnlijk. Het is een bijna onmogelijk probleem om op te lossen omdat de enorme hoeveelheden geld die daarvoor nodig zijn gewoonweg niet bestaan. Het is veel beter zaken hun natuurlijke beloop te laten hebben, waarbij meer dan één land in gebreke zal blijven met het aflossen van haar leningen. Vanuit de chaos zullen onze bondgenoten een nieuw systeem aanbieden dat alle hindernissen overwint met een door edele metalen gedekte valuta. Het zal jullie vooruit helpen tot tijden waarin geld niet langer nodig is. Onthoud Dierbaren dat jullie krachtige scheppers zijn en dat jullie naar een tijdperk gaan waarin jullie het merendeel van jullie behoeften kunnen creëren. Het jaar 2012 zal duidelijk een opmerkelijk jaar zijn van wijzigingen in datgene waar jullie lange tijd aan gewend zijn geweest, waardoor jullie je levenstandaard verhogen naar niveaus waar jullie eerder niet van hadden durven dromen.

Het object in de ruimte dat door jullie Elenim wordt genoemd is zonder gevaar voor jullie Aarde gepasseerd. Het is kunstmatig van aard en voert wetenschappelijke taken uit vanwege de interesse in jullie zonnestelsel in deze specifieke tijd. Wij zelf monitoren jullie en jullie Aarde inderdaad voortdurend om jullie stevig op koers te houden voor Ascentie. We verwachten geen problemen buiten hetgeen al eerder door ons is aangemerkt, en in zekere zin is dat afgenomen door de opmerkelijke toename in jullie collectieve bewustzijnsniveau. Net als al het andere is jullie Aarde voortdurend in beweging en moet zij luisteren naar haar eigen behoeften wat betreft haar reiniging. Des te minder mensen zich richten op wat had kunnen gebeuren en in plaats daarvan op wat nu wordt verwacht, des te minder ongemak jullie zullen hebben ten opzichte van wat aanvankelijk werd verwacht. Jullie hebben collectief gezien jullie taken serieus genomen en moeten gefeliciteerd worden met jullie toepassing van het Licht om van hieruit een soepele rit te hebben.

Disclosure, de openbaarmaking van het bestaan van buitenaards leven, staat bij ons nog steeds heel erg in het vizier en kan letterlijk elke dag in de nabije toekomst plaatsvinden. Het is erg belangrijk voor ons en zal deuren openen naar zoveel andere zaken dat wij staan te popelen om ermee te beginnen. Sommige landen staan meer dan andere volledig achter Disclosure om het zo snel mogelijk uit te voeren en wij voeren druk uit op de aankondiging door middel van onze bondgenoten. Zoals we recentelijk hebben opgemerkt, bevinden jullie je in veelbelovende tijden om jullie eindelijk uit de greep van het duister te bevrijden. Ze hebben nog maar zo weinig macht over in vergelijking met wat ze slechts een paar jaar geleden hadden, en binnenkort zal hen dat ook worden ontnomen.

Naarmate meer mensen bewust beginnen te worden van wat er gaande is, nemen de demonstraties toe tegen de omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de rechten van de Mensheid en hun vrijheid van slavernij. Middels de macht van het volk zullen jullie resultaat boeken en regeringen kunnen jullie eisen niet heel lang negeren omdat ook zij erkennen dat het tijd is voor verandering. De druk op hen neemt gaandeweg toe en als jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen, zal het Licht jullie kansen op succes versterken. Het duurt niet lang meer voor wij ons bij jullie aansluiten en samen zullen we snel de verschillende projecten beginnen waarmee onze missie voor jullie wordt vervuld.

Alle voorbereidingen voor jullie verheffing zijn klaar en jullie hebben alle reden om tevreden te zijn, al geven we toe dat het lang heeft geduurd om bij elkaar te komen. Het is niettemin een enorme taak geweest en wij moesten aanhoudend onze plannen opnieuw afstemmen om ons aan de veranderende omstandigheden op Aarde aan te passen. We hadden echt verwacht in dit stadium verder vooruit te zijn gekomen maar jullie zijn als gevolg daarvan niets misgelopen. Het betekent simpelweg dat de tijdsplanning is versneld en wanneer zaken eenmaal van start gaan, zullen ze heel snel gebeuren. Degenen onder jullie die nauwgezet volgen wat er in de wereld gebeurt, zien in ieder geval dat belangrijke gebeurtenissen op het punt staan door te breken. Zoals we eerder hebben opgemerkt is de aandacht van de wereld op Europa gericht, want afhankelijk van de uitkomst van hun problemen kan het verstrekkende gevolgen hebben.

Jullie Lichtwerkers die het Licht al lange, zeer lange tijd vasthouden, hebben het recht je blij te voelen met hoe het Licht zich wijd en ver heeft verspreid. Het heeft de ogen van de mensen geopend voor hoe zij werden gecontroleerd, en ook hoe de oude kliek probeerde te verhinderen dat zij kennis over Ascentie kregen. Maar hun pogingen om mensen met desinformatie te verwarren zijn aan het falen want degenen die moeite doen de waarheid te zoeken, vinden deze dankzij Internet. Jullie kennis zal verder toenemen als de Meesters terugkeren want de waarheid moet worden verteld waardoor eeuwenoude overtuigingen die jullie ontwikkeling hebben gehinderd, terzijde worden gelegd.

Blijf kalm en gebruik je inzicht over de tijd waar we in zitten om dezelfde kalmte om je heen te creëren. Wanneer de toekomst van de mensen wordt bedreigd neigen ze tot paniek en dat is waar jullie inzicht van nut kan zijn om de ongebruikelijke omstandigheden uit te leggen waar ze door heen gaan. De belangrijkste boodschap houdt verband met de eindtijd omdat deze garandeert het plan voor jullie Ascentie te vervullen. Net zo belangrijk is het feit dat iedere ziel die haar Licht heeft erkend, een keuze heeft en niemand wordt zonder zijn of haar instemming in een bepaalde situatie gedwongen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie een gelukkige dag met een vervullende ervaring van het Licht.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS