Followers

woensdag 9 november 2011

SaLuSa, November 9, 2011


SaLuSa, November 9, 2011Gebeurtenissen gaan sneller dan ooit steeds verder door en de wereld kijkt naar de neergang in Europa die verstrekkende gevolgen zal hebben. Het probleem in het vinden van een oplossing is dat er onvoldoende geld is om enige vorm van hulp of een reddingsplan te financieren. Zoals we jullie hebben geïnformeerd, werkt het oude systeem niet langer voor de betreffende landen en er zal een nieuw systeem moeten worden gevonden dat het probleem volledig behandelt. De oplossing staat natuurlijk al achter de schermen te wachten en onze bondgenoten zullen hun plan op het juiste tijdstip presenteren. Wees ervan overtuigd dat het ongemak voor jullie van korte duur zal zijn en wij zullen achter degenen staan die de verantwoordelijkheid dragen om het nieuwe plan in te voeren. Verandering moet er komen en aangezien jullie behoeften duidelijk zijn vastgesteld, hebben wij de hulp ingeroepen van deskundigen om het op volle snelheid te realiseren. Degenen van het duister die wij al hebben geïdentificeerd, zullen gestopt worden als zij zich ermee willen bemoeien en indien nodig worden ze naar plaatsen gebracht van waaruit ze dit niet kunnen.

We hebben een aantal voor jullie verrassende bondgenoten die weten dat de dreiging die over de wereld lag vrijwel alle landen zou hebben geraakt. De Illuminatie hadden ambities om de wereld te veroveren en niet één land zou voor hun bedoelingen veilig zijn geweest. Gelukkig is het gevaar geweken en op termijn zullen alle sporen van hun militaire macht en bases zijn verwijderd. Vrede komt er aan en zal zich voor Ascentie hebben gevestigd en onze aanwezigheid zal ervoor zorgen dat het wordt gehandhaafd. In feite bestaat er door de immer toenemende bewustzijnsniveaus bij steeds meer mensen een weerstand in hun geest om tegen hun eigen landgenoten op te treden. Gedeeltelijk komt dit voort uit de erkenning dat oorlogen problemen niet oplossen maar ze op de lange termijn erger maken. Een gedeelte van de reiniging van de Aarde zal bestaan uit het herstel van alles dat is vernietigd, beschadigd of vervuild als gevolg van oorlogshandelingen.

Liefde en Licht keren heel snel terug naar de Aarde nu er elke keer dat jullie een belangrijk punt bereiken zoveel wordt verankerd. Het eerstvolgende moment is 11.11.11 en het is een extreem belangrijk tijdstip dat de frequentie van jullie Licht- en Fysieke Lichaam drastisch zal wijzigen. Een aantal van jullie zal het zonder twijfel bewust ervaren en weten dat de intensiteit is toegenomen. Dit blijft zo doorgaan tot aan Ascentie, waarop jullie helemaal klaar zouden moeten zijn om het proces te voltooien. Het Gouden Tijdperk zal dan zijn begonnen met verdere stadia van verlichting die jullie dan naar zelfs hogere dimensies zullen voeren.

De meer aardse zaken zullen op een goed moment worden afgemaakt en het oude paradigma zal uiteindelijk verdere energie worden ontzegd om het gaande te houden. Het is al aan het afbrokkelen en veel van het eerste contact met ons zal worden besteed aan het omgaan daarmee. Wij hebben beloofd alles te verwijderen dat geen plaats heeft in jullie onmiddellijke toekomst. Het wordt dus een opwindende tijd om op Aarde te zijn, want liefde vervangt angst en die negatieve emoties die door de lagere trillingen zijn gevoed. De Eenheid van Al Dat Is zal jullie verheffen en mensen zullen alle ideeën over afscheiding laten vallen als ze bijeen komen om een nieuwe beschaving te creëren die als Een optreedt waarin alle zielen van elkaar houden en voor elkaar zorgen. Veronderstelde verschillen die door de duisteren werden gebruikt om jullie uit elkaar te houden, zullen snel worden overwonnen. Er zal geen plaats zijn voor religieuze dogma’s en de ene Waarheid zal zegevieren als zielen leren zich met hun Hoger Zelf te verbinden.

Op degenen onder jullie die goed zijn geïnformeerd en de Waarheid begrijpen, zal een beroep worden gedaan om de mentoren te zijn van degenen die dit niet doen. Met onze naderende aanwezigheid zullen wij ervoor zorgen dat iedereen een kans heeft de Waarheid te leren. Veel is jullie onjuist voorgesteld en wij betreuren het te zeggen dat dit ook van toepassing is op de meeste religieuze ordes en kerken. Aan degenen die zich sterk met hun overtuigingen verbonden voelen, vragen we alleen te proberen open te staan voor nieuwe ideeën en te begrijpen dat slechts de Enige Allerhoogste Schepper bestaat. Jullie ego is misschien niet altijd even gemakkelijk te overtuigen om gekoesterde overtuigingen op te geven maar we zijn er zeker van dat jullie zullen merken dat ze eenvoudig kunnen worden vervangen.

Vrije wil is het geschenk dat God jullie heeft gegeven en wij respecteren dat, in die mate dat wij geen andere zienswijzen aan jullie proberen op te leggen. Maar, we zeggen het opnieuw, sta alsjeblieft open voor nieuwe versies op de zin van het leven en ook voor nieuwe versies van jullie geschiedenis die grotendeels dient te worden herschreven. Weet dat alles wat er sinds de schepping is gebeurd staat opgetekend en dat het opnieuw kan worden “afgespeeld” als dit nodig is om een misverstand te verhelderen. Slechts de Ene Waarheid kan bestaan en jullie hebben nu het punt bereikt waarop deze jullie wordt gegeven. Er zijn zoveel conflicten op Aarde geweest als gevolg van verschillen die doelbewust in stand werden gehouden en gebruikt door de duisteren. Weldra zullen jullie weten hoe het is om van dergelijke omstandigheden te worden bevrijd en een vredig en gezegend leven te leiden met jullie Broers en Zussen, en dat omvat ook ons.

Er is zoveel om naar uit te kijken en de door de veranderingen veroorzaakte ongemakken zullen niets voorstellen in vergelijking met de aan jullie te schenken giften vrijheid en vrede. Niets kan de succesvolle afsluiting van jullie reis door de Dualiteit tot stoppen brengen want deze heeft de zegen en de liefde van de Schepper. Verricht daarom jullie dagelijkse leven met vreugde in jullie hart en zie jezelf in de andere zielen om je heen. Tot het duister behoren of tot het Licht maakt geen verschil want jullie hebben allemaal ervaringen doorgemaakt aan weerszijden van de afscheiding. Jullie gaan in de toekomst de goddelijkheid erkennen van iedereen die je ontmoet en de schoonheid delen van elkanders liefde. Energieën vermengen zich en trillingen harmoniseren samen in een expressie van Onvoorwaardelijke Liefde.

Dierbaren, zet je reis voort terwijl jullie je best doen het leven van andere mensen een beetje gelukkiger te maken, want zelfs een vriendelijk woord of een groet kan hen omhoog tillen. Mensen hebben de neiging gehad geïsoleerd en teruggetrokken te leven en toch hebben jullie het vermogen extravert en vrijgevig te zijn in jullie vriendschappen met anderen. Schuif de dingen opzij die een ander mens verschillend van jou doen lijken en ”spreek” tot ze op een hoger niveau en ze zullen het begrijpen. Wens voor hen wat je voor jezelf zou wensen en je zal helpen ze te verheffen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me opgetogen bij de gedachte aan jullie verheffing en terugkeer naar de dimensies van Licht. Mogen jullie de Liefde en Zegeningen van de Schepper ontvangen om plezier en geluk in jullie leven te krijgen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS