Followers

woensdag 16 november 2011

November 16, 2011


SaLuSa, November 16, 2011Verwacht dat er veel gebeurt maar geef het plan de ruimte zodat er een geordende stroom ontstaat en iedere gebeurtenis de vorige aanvult. Zoals velen zullen weten, zijn onze bondgenoten nu actiever dan ooit en doordat zij de Illuminatie aanzienlijk hebben verzwakt, konden wij een hoop van degenen die vooruitgang in de weg stonden, verwijderen. Er zijn op allemaal uiteenlopende niveaus mensen die zonder medeweten zijn gebruikt maar met het proces van bewustwording beginnen zij te zien hoe ze zijn gemanipuleerd. Dat alleen al is vaak voldoende om in te stemmen of op te geven, en aangezien nieuws zich snel verspreidt, horen anderen erover. Het is een kwestie van het stijgen van bewustzijnsniveaus waardoor mensen de ethische normen van degenen voor wie ze werken ter discussie gaan stellen. Jullie zullen dit meer zien gebeuren omdat de drang naar meer transparantie en eerlijkheid toeneemt.Er kunnen als gevolg van 11.11.11 ook veranderingen in emotionele reacties worden verwacht die jullie in het verleden misschien moeilijk vonden te beheersen, omdat de hogere bewustzijnsniveaus jullie de mogelijkheid geven kalmer te blijven. Het zal helpen uitbarstingen en ongecontroleerde reacties te elimineren die vaak serieuze moeilijkheden veroorzaken. Dergelijke zaken zullen een kenmerk zijn van de veranderingen die in mensen plaatsvinden, en dat zal gaandeweg duidelijker zichtbaar worden. Het moet verwelkomd worden als een teken van individueel succes in het integreren van de hogere trillingen. De meeste mensen lijken eerst te handelen en dan na te denken, terwijl het tegenovergestelde ronduit wenselijker is. Dezelfde gedachtegang kan worden toegepast op groepen die met het instinct van een kudde reageren, zonder maar een moment te denken aan waar ze mee bezig zijn.De problemen in Europa staan bovenaan onze agenda en de uitkomst zal tot de eerste grote voorspelde verandering leiden. Het zal de weg banen voor anderen die bijna klaar zijn om van start te gaan en die erop vertrouwen dat onze bondgenoten hun basis afmaken. Geloof ons Dierbaren, dit zullen geen geringe prestaties zijn wanneer ze eindelijk zijn voltooid en ze tonen de Illuminatie wie er aan de macht is. Ze weten al dat wij het vermogen en de goddelijke bevoegdheid hebben om hen te verwijderen, en ze kunnen niet ontsnappen aan het verantwoorden van de misdaden die ze hebben begaan. Wanneer ze hun situatie aanvaarden, verwachten we dat ze capituleren en zich terugtrekken. Toch voelen we dat ze voldoende naïef zijn om te geloven dat ze ons voor de gek kunnen houden, maar schuilplaatsen zijn er niet want we zullen altijd precies weten waar ze kunnen worden gevonden.Er is in werkelijkheid dus niets om bang voor te zijn of zorgen over te maken want wij hebben alle zaken onder controle en wachten op dit moment alleen op onze kans om ons eerste succes te boeken. We verwachten dat dit op het terrein van financiële veranderingen ligt en dat zou niet bepaald onverwacht zijn, gezien de staat waarin de meeste landen zich bevinden. We moeten echter eerst bepaalde gebeurtenissen op hun beloop laten omdat de mensen moeten kunnen zien hoe de laatste machtskliek voor zichzelf een onmogelijke situatie heeft gecreëerd. Het is voor hen ook nodig te begrijpen dat het was geregisseerd en dat het een heel ander resultaat had moeten hebben waar zij van hadden kunnen profiteren.Er is over de huidige gebeurtenissen niet veel meer te zeggen en net als jullie wachten we op de aanvang van gebeurtenissen die duidelijk aangeven dat de eindtijden echt gaande zijn. Voor de niet geïnformeerden zal het eruit zien alsof chaos regeert en het is jammer dat het een zekere mate van angst met zich meebrengt. Dat is wat we waar mogelijk willen vermijden omdat het de energie van het duister voedt en zij daar misbruik van zullen maken. Toch is het Licht nu de sterkste macht, zoals we de afgelopen tijd vaak hebben uitgelegd, en zij zal de lagere energieën blijven omvormen. Zelfs degene met een militaire manier van denken beginnen zich anders te voelen ten opzichte van de oorlogsspelletjes die jullie Aarde bijna had vernietigd. Een gedeelte van hen staat nu aan onze kant en wij kunnen vertellen of hun verandering van geest oprecht is of niet. Wij kunnen niet voor de gek worden gehouden of voorgelogen omdat we absoluut weten wat iemand los van wat hij zegt, denkt.De waarheid spreken is iets waar jullie aan zullen moeten wennen en jullie zullen merken dat eenmaal in de hogere trillingen het geen zin heeft je echte gedachten of gevoelens te verbergen. Jullie doen dit vaak uit angst om belachelijk te worden gemaakt of hard te worden beoordeeld en voelen je zo niet op je gemak. Dat zal niet gebeuren en waarom zou dat inderdaad wanneer jullie eenmaal samen in Liefde en Licht zijn verbonden. Bekritiseren gebeurt wijdverspreid op Aarde en we zien dat sommige mensen het heerlijk vinden anderen naar beneden te halen. Dat Dierbaren is vaak het gevolg van eigenwaan waarbij iemand als beter dan een ander gezien wil worden. Jullie genieten van iets als competitie en het heeft zijn voordelen bij de opbouw van karakter maar niet ten koste van anderen. Op zeker moment zal competitie niet meer plaatsvinden op de manier zoals jullie het kennen en zal het overbodig zijn, maar er zullen spellen worden gespeeld uit louter vermaak en alleen voor ontspanning. Een aantal sporten die jullie spelen zouden door ons als barbaars worden omschreven en de fysieke sporten die tot schade kunnen leiden, worden niet gestimuleerd. Jullie zullen dat te zijner tijd ervaren en ook jullie zullen minder geneigd zijn tot deelname aan fysieke sporten.In de hogere dimensies zijn er onbeperkte mogelijkheden voor opwindende avonturen en er bestaat geen begrenzing aan zelfexpressie in door jullie verkozen liefhebberijen. Jullie interesses in het leven zullen als iemand die is geascendeerd hoe dan ook veranderen en jullie zullen meer naar die onderwerpen neigen die ook jullie evolutie bevorderen. Verbeeld je alleen al de variëteit aan interesses in één Universum, laat staan parallelle Universa of Omniversa, met hun veelvoud aan beschavingen en Wezens die jullie nog moeten leren kennen. Jullie gaan in de directe toekomst de meer menselijke Wezens uit jullie Universum ontmoeten maar wanneer jullie eenmaal aan het idee zijn gewend dat er allerlei vormen van intelligent leven bestaan, gaan jullie die ook ontmoeten. Onthoud altijd dat alle leven afkomstig is uit de Bron van AL Dat Is.Jullie weten nu waarom we jullie vertellen dat jullie zoveel hebben om naar uit te kijken want jullie zullen net als opgewonden kleine kinderen in een speelgoedwinkel zijn die van de ene naar de andere kant rennen. Jullie zullen tegen die tijd een hoger niveau van inzicht hebben bereikt en zijn bevrijd van de beperkingen van het mens zijn op Aarde. Als jullie je terneergeslagen voelen, denk dan aan deze voor jullie liggende tijd die slechts één kant op gaat, namelijk vooruit en omhoog.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben opnieuw blij jullie op de hoogte te houden van wat er om jullie heen gebeurt. De Galactische Federatie heeft haar aandacht op jullie en jullie prachtige Aarde gericht om ervoor te zorgen dat jullie dromen uitkomen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS