Followers

Google+ Followers

maandag 18 juni 2012

18.06.2012


SaLuSa, Juni 18, 2012De omstandigheden op Aarde lopen in afwachting van de gevolgen van de financiële crisis uit op een chaos. Wij zitten echter achter de maatregelen die worden genomen om tegenwicht te bieden tegen dergelijke effecten zodat onze bondgenoten bij de definitieve ineenstorting met de oplossingen kunnen komen. Er komt geen terugkeer naar de oude systemen die jullie in de positie hebben gebracht waar jullie je nu in bevinden. Alle andere stappen die worden genomen om het oude systeem in stand te houden, zullen slechts de worsteling verlengen en de oplossing dient heel snel te worden aanvaard. Nieuwe systemen die volledig toezicht krijgen op de manier waarop banken opereren, zijn van essentieel belang, en ongedekt geld zal niet meer worden toegelaten. Jarenlange corrupte praktijken en manipulatie van de geldmarkten hebben een monster gecreëerd wat moet worden opgedoekt. Klein zal mooi zijn en grote bedrijven zullen uit elkaar vallen. Het kwijtschelden van schulden zal de huidige problemen oplossen die door de roekeloosheid van de banken zijn gecreëerd en jullie vertrouwen herstellen door de beloften van de Nieuwe Tijd, welke ervoor zorgen dat er geen herhaling komt.

De deur naar Ascentie staat wijd open maar niets mag er naar binnen tenzij het de hogere trilling heeft. Het ontmantelen van de oorlogsmachine zal ook een grote stap vooruit zijn want met het toenemende bewustzijnsniveau zal deze geen plaats hebben in jullie toekomst. Het heeft een onvoorstelbare hoeveelheid geld en energie gekost die gebruikt had kunnen worden om jullie allemaal een heel aanvaardbare levensstandaard te geven. Mensenlevens hebben ook astronomisch veel gekost en zoveel negatieve energie achtergelaten dat het jullie eeuwenlang in ontwikkeling heeft tegengehouden. Het leven in de dualiteit is een uiterst uitdagende ervaring geweest en jullie hebben er veel van geleerd, hetgeen jullie evolutie zo snel vooruit heeft geholpen. Sommige zielen worden nog steeds tegengehouden door de duisternis die ze hebben gecreëerd, maar jullie mogen er zeker van zijn dat zij worden geholpen deze te overwinnen. Niet iedereen kan dat, al verheffen de hogere trillingen jullie en helpen zij de lagere energieën om te vormen.

We zien nu dat het prachtige ontwaken zoveel Licht naar de Aarde aantrekt, en veel zielen fungeren als bakens van Licht die de weg wijzen aan anderen. Velen van jullie zijn inderdaad specifiek in deze tijd geïncarneerd om anderen te helpen en zijn afkomstig van hogere niveaus. Dergelijke zielen hebben al vanaf jonge leeftijd geweten dat zij zijn gekomen om een speciale missie uit te voeren en zij laten zich nu kennen als jullie leiders en gidsen voor de laatste opmars naar Ascentie. Als jullie je spiritueel ontwikkelen, zullen jullie gemakkelijk het inzicht aanvaarden dat jullie allen Een zijn, en het is de meest natuurlijke drang om anderen te willen helpen zich te verheffen. De door de duistere machten gecreëerde afscheiding werkt niet meer, ondanks hun pogingen elkaar onderling naar de keel te laten vliegen. Jullie doorzien hun pogingen een klimaat van angst te creëren waardoor jullie van elkaar gescheiden blijven en religie dient ook haar aandeel in de schuld op zich te nemen.

De hogere energieën zijn de lagere al aan het omvormen en Licht begint die gebieden van de wereld te doordringen waar de duisternis eeuwenlang aanwezig is geweest. Het bloedvergieten en de kreten van hen die erin gevangen zaten, hebben een erfenis achtergelaten die alleen nu kan worden verwijderd. De reiniging zal door blijven gaan tot Moeder Aarde weer opnieuw tot haar oorspronkelijke conditie is hersteld. Het zal voor Ascentie beginnen en onmiddellijk daarna doorgaan, wanneer de omstandigheden al zullen zijn verbeterd. Er is nog steeds een hoop te doen maar als we bij elkaar komen, zullen de taken snel worden afgehandeld en het zal nu niet lang meer duren voor onze komst kan worden aangekondigd.

Terwijl de Lichtkrachten, waarvan er vele duizenden zijn, zich klaarmaken om in actie te komen voor het starten van de eerste belangrijke veranderingen, adviseren wij jullie je nog steeds te concentreren op het uitzenden van het Licht. Twijfel niet, al bestaat er onzekerheid over de exacte timing, want onze doelen zullen op de een of andere manier worden bereikt. Een klein aantal van jullie is direct betrokken bij wat er staat te gebeuren maar jullie kunnen helpen door kalmte te verspreiden en anderen gerust te stellen dat alles goed komt. Niemand van ons is zo ver gekomen om zich door de laatste op te ruimen obstakels van de wijs te laten brengen. Er komt indien nodig een goddelijke interventie, dus we zijn ons volledig bewust dat een succesvol resultaat absoluut vast staat.

Wij van de Galactische Federatie hebben de sleutel tot veel ontwikkelingen en we wachten gewoon tot zich omstandigheden en kansen voordoen zodat we verder kunnen. Welk plaatje er ook wordt geschetst door degenen die tegen onze aanwezigheid zijn, wees ervan overtuigd dat wij niet gestopt kunnen worden in het voltooien van onze missie. Louter de omvang van onze krachten overschrijdt al ruimschoots alles wat jullie op Aarde hebben, maar wij gebruiken ze niet om onze doelen af te dwingen, zelfs al zijn deze in jullie belang. Maar indien nodig zullen we ze gebruiken als we daartoe de opdracht krijgen van de hogere Wezens van Licht die toezicht houden op de eindtijden. Het is om deze redenen dat we zo zeker zijn van de uitkomst en het zal jullie naar Ascentie en nog verder brengen.

Houd in gedachten Dierbaren dat wij in de geheime plaatsen kunnen kijken waar de duistere machten hun plannen smeden, dus er zijn weinig of geen verrassingen waar ze ons mee kunnen overvallen. We kunnen onze bondgenoten overbrengen wat er gedaan dient te worden om hen te bestrijden en zij zijn in staat hun invloed te minimaliseren. Jullie zullen opgemerkt hebben dat de waarheid achter vele duistere operaties, zoals enige tijd terug werd voorspeld, begint uit te lekken. Veel is aan jullie te danken omdat het trillingsniveau aanzienlijk is toegenomen en het Licht zal ontdekken wat eerder werd verborgen. De waarheid komt uit, ongeacht de genomen stappen om het te verbergen en wij zullen het bewijs ondersteunen tegen de Illuminatie voor de misdaden die door hen naar jullie toe zijn gepleegd.

Wij vragen jullie gedachten uit te blijven zenden die ons uitnodigen jullie te ontmoeten, en dit zal helpen de energie te behouden waardoor het gaat gebeuren. De angst voor ons is veel minder dan het ooit is geweest en jullie eigen uitstapjes naar de Ruimte hebben mensen geholpen te accepteren dat andere Wezens er ook in kunnen reizen. Wij kijken uit naar de mogelijkheid jullie te laten zien wie en wat we zijn, terwijl we weten dat jullie aangenaam verrast zullen zijn over hoezeer wij op jullie lijken. Eigenlijk is er meer angst voor het Menselijk Ras geweest vanwege jullie oorlogszuchtige houding en zoektocht naar macht en overheersing. Maar we weten dat het een stadium in jullie evolutie is die tot een einde komt met het sluiten van de cyclus van dualiteit.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat onze opwinding toeneemt omdat duidelijk is dat zaken op Aarde een kritiek punt naderen. Maak er deel van uit en geniet van deze monumentale tijd in jullie geschiedenis.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS