Followers

Google+ Followers

vrijdag 15 juni 2012

15.06.2012


SaLuSa, Juni 15, 2012We blijven samen met onze bondgenoten hard werken om de laatste obstakels op te ruimen die ons in de weg staan. Eenmaal opgelost, kunnen er bekendmakingen worden gedaan om jullie voor te bereiden op een reeks van acties om diegene te verwijderen die jullie levens vanuit een criminele opzet hebben gecontroleerd. Een groot aantal betrokkenen zijn bekende namen voor jullie, die inderdaad in veel gevallen heel goed bekend zijn maar er zijn ook anderen die volstrekt onbekenden voor jullie zijn. Zodra de sleutelfiguren zijn verwijderd, zal dit voor onze bondgenoten het groene licht geven voor de uitvoering van arrestaties op grote schaal van diegenen waarvan we voldoende bewijs hebben om hun schuld te bewijzen. Zij zullen eerlijk worden behandeld en een fatsoenlijke rechtszaak krijgen waarin zij kunnen worden vertegenwoordigd. De rechters zullen op hun eerlijkheid en integriteit worden uitgezocht, en op hun ervaring in het correct toepassen van de Wet zoals die was bedoeld.

Een gedeelte van jullie bestaande wetten is draconisch van aard, en met name degenen die door de laatste regering zijn ingevoerd. Een van de eerste stappen zal het bevrijden zijn van iedereen die onterecht zit opgesloten, of die momenteel zonder proces wordt vastgehouden of zonder het recht om in beroep te gaan. Er moet zichtbaar recht worden gedaan, en er moet inzicht en een grotere erkenning komen van de omstandigheden die vaak tot crimineel gedrag leiden. Veel is er veroorzaakt door een onjuiste behandeling op basis van raciale verschillen. Dat gaat allemaal veranderen en niet omdat het de mensen zal worden opgelegd maar door het inzicht dat jullie allemaal Een zijn. Jullie kijken soms naar analfabeten of achtergestelde mensen alsof zij minderwaardig zijn maar zij zitten om precies dezelfde redenen als jullie in een fysieke incarnatie , en dat is voor de ervaring. Het is de ziel die in ieder nieuw leven hetzelfde blijft.

Houdingen met betrekking tot verschillende rassen zijn al aan het veranderen en het belangrijkste is het vermogen hen als jullie broers en zussen te zien. Jullie zijn je allemaal samen aan het ontwikkelen en jullie kunnen elkaar helpen om naar een groter inzicht toe te groeien over het doel van het leven en jullie rol daarin. Wees trots op jullie prestaties maar laat dit geen hinderpaal zijn voor het accepteren dat alle zielen dezelfde rechten als ieder ander hebben. Sommige lijken begiftigd te zijn met alles wat het leven aangenaam maakt, maar onthoud dat het nog steeds alleen maar een ervaring is. Wat jullie doen met je leven en hoe jullie anderen behandelen is een belangrijke factor bij het vaststellen van jullie inzicht in het leven en bij hoe jullie je keuze maken voor een volgende incarnatie want het zou heel gemakkelijk volledig tegengesteld kunnen zijn. Arme man, rijke man, wat doet het er toe, behalve dat jullie over jezelf en anderen leren ter vergroting van jullie bewustzijn.

Jullie profiteren allemaal op de een of andere manier van een hele reeks levens en dit wordt weerspiegeld in jullie samenleving. Wanneer jullie naar de afgelopen 100 jaar kijken is er een immense industriële vooruitgang geboekt maar het ziet er niet of het Licht erg is toegenomen. Jullie hebben twee Wereldoorlogen gehad en talrijke andere oorlogen die zoveel negatieve energieën hebben gecreëerd dat het Licht moeite had er doorheen te schijnen. Maar we zijn blij jullie te kunnen vertellen dat Lichtwerkers de afgelopen 30 jaar de balans hebben gewijzigd en dat het Licht nu overal op Aarde wordt gevonden. Het heeft veel moeite gekost om dit te bereiken en er is vanuit de spirituele sferen veel hulp gegeven. Dat is de reden waarom Ascentie nu een zekerheid is terwijl het er ooit zeer twijfelachtig uitzag.

Als de eindtijden naderen staat alles klaar voor een prachtige finale, dus maak je niet teveel zorgen over het ogenschijnlijke gebrek aan activiteiten want jullie mogen er zeker van zijn dat er achter de schermen een heleboel werk wordt verricht. Voorzichtig uitgedrukt, zullen er een aantal verrassingen komen en het zal een spannende tijd in jullie leven worden. Het zal nauwelijks of geen tijd kosten om te beseffen dat wij onze beloften houden en er zal een enorme betrokkenheid bij jullie zijn. Voor mensen die pas in het laatste stadium over ons leren zal het te mooi lijken om waar te zijn, maar er zal snel meer dan voldoende bewijs zijn om de richting te bewijzen waar het allemaal heen gaat.

Kunnen we zeggen dat mensen met goede bedoelingen net zo klaar zijn voor Ascentie als zij die er al vele jaren van op de hoogte zijn? Jullie behoeven niet tot een bepaalde groep te behoren of specifieke overtuigingen te praktiseren, en het is de mate waarin jullie in staat zijn geweest anderen als jezelf te behandelen. Als jullie liefde hebben voor jullie mede Wezens en het in praktijk brengen dan zijn jullie zeker een Wezen van Licht. Zodra jullie van je ware zelf en het doel in het leven bewust zijn geworden, zal jullie vooruitgang in je evolutieproces met grote stappen vooruit gaan. De meesten van jullie zullen een bepaalde periode onderhevig zijn geweest aan religieuze leringen en in veel gevallen zal dat tot een geloof in God hebben geleid. Dat is een goed begin naar een groter inzicht, op voorwaarde dat jullie ruimte bieden aan het ontstaan van een ander concept van God. Mensen met rigide denkpatronen houden zich waarschijnlijk vast aan wat ze hebben en zijn duidelijk niet klaar voor het vergroten van hun inzichten. Dat zal hen verhinderen te ascenderen en zij zullen verder gaan in dezelfde trilling.

Evolutie gaat over jullie ziel en over de ontwikkeling ervan naar de hogere dimensies waarvan jullie afkomstig zijn. Voor elke ziel staat vast dat zij een moment van realiseren bereikt waarin de waarheid duidelijk wordt en dit wordt vaak vooraf gegaan door een grote mate van onderzoeken van de ziel. In dergelijke fases worden jullie door een aantal Gidsen vergezeld die al het mogelijke doen om jullie te verheffen. Vaak zijn zij al diverse levens bij je geweest en hebben zij een persoonlijke interesse in jullie vooruitgang. Het is ook waarschijnlijk dat jullie ze bij gelegenheid ontmoeten tijdens buitenlichamelijke ervaringen als jullie slapen, maar normaal gesproken is het moeilijk dit te terug te halen. Dergelijke ontmoetingen kunnen jullie zoveel hulp en vertrouwen geven dat jullie verfrist en gelukkig wakker worden, zonder dat je de reden waarom beseft. Soms lijkt het op dromen en jullie mogen verwachten dat er meer is dan jullie je kunnen herinneren.

Jullie reizen in de Astrale rijken kunnen onwerkelijk lijken omdat er andere wetten van kracht zijn en jullie dingen lijken te doen die op Aarde onmogelijk zijn. Jullie beginnen te begrijpen dat jullie ervaringen veel verder gaan dan jullie je kunnen voorstellen. Wanneer jullie ascenderen zullen ze nog verder doorgroeien en zal er een compleet nieuw leven worden ervaren dat totaal niet lijkt op wat jullie nu gewend zijn. Alleen al de technologische vernieuwingen zullen tot zoveel veranderingen leiden maar het is jullie verheffing naar de hogere trillingen die bij jullie persoonlijk zal inwerken. Wij van de Galactische Federatie zijn een voorbeeld van wat jullie in de toekomst zullen zijn en het duurt niet lang voordat jullie met ons meelopen als gelijkwaardige en gerespecteerde partners.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat we deze verhandelingen kunnen hebben en onze kennis met jullie kunnen delen. Zegeningen voor jullie allemaal.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS