Followers

Google+ Followers

maandag 25 juni 2012

25.06.2012


SaLuSa, Juni 25, 2012Het aantal mensen dat open staat voor het idee van grote veranderingen is aan het toenemen en het is een teken dat steeds meer mensen gevoelig worden voor de nieuwe energieën die in overvloed op Aarde aanwezig zijn. Sommige voelen angst voor verandering terwijl anderen begrijpen dat daar de bedoeling achter zit om jullie beschaving uit de uitzichtloze situatie omhoog te tillen die de wereld naar beneden dreigt te halen. Het is daarom een unieke tijd voor degenen die weten waar de veranderingen toe leiden, en een mogelijkheid om bekend te maken dat alles goed afloopt. Momenteel bereiken zaken een punt van onomkeerbaarheid en wij en onze bondgenoten wachten op het signaal om in actie te komen. Alles is voorbereid en ofschoon de duistere machten weten dat hun tijd erop zit, zal het onverwachte en de omvang van onze arrestaties hen toch nog verrassen. Natuurlijk zal er verwarring zijn bij het publiek maar zij zullen zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Wanneer de media zich openstelt voor de waarheid, zullen de verschillende bronnen weldra deel willen uitmaken van het nieuws over de veranderingen.

In de tussentijd verzamelen wij onszelf rond onze bondgenoten aangezien zij zich opstellen voor de eerste van vele acties. Wat in de V.S. begint, zal zich naar andere landen verspreiden, want overal zullen mensen hun vrijheid opeisen en er gaat een grote schoonmaak plaatsvinden. Waar weerstand bestaat, zullen wij onze bondgenoten ondersteunen en uitleggen dat er vrijheid moet worden gegeven en dat wij anders worden gedwongen in te grijpen. Er is geen keuze voor de oude garde en hun macht zal verdwijnen, en indien nodig samen met hen. Het is geen tijd voor valse beloften of terugvallen op oude systemen die jullie niet meer van nut zijn. Alle landen zullen hun Grondwet uiteindelijk baseren op een grondwet die in de V.S. overeenkomstig de Grondleggers zal worden hersteld, maar in aangepaste vorm om de Nieuwe Tijd te reflecteren die jullie ingaan. Deze zaken zijn al behandeld en voorbereid voor een snelle overgang.

Sommige mensen vragen zich af hoe de gewapende krachten zullen reageren en wij moeten jullie vertellen dat de meerderheid bereid is hun wapens neer te leggen om de echte beschermers van de Mensheid te worden, zoals van oorsprong de bedoeling was. Zij zullen niet langer hun levens op het spel zetten om in onechte oorlogen te vechten en in plaats daarvan zullen zij fungeren in het handhaven van de vrede overal in de wereld. Wapens als zodanig zullen niet tegen de mensen worden gebruikt en er komt een dag waarop ze niet langer nodig zijn. Wij weten waar de verborgen faciliteiten zich bevinden en deze zullen worden vernietigd om zeker te stellen dat ze nooit meer opnieuw worden gebruikt. We zijn inderdaad al begonnen ondergrondse bases te sluiten en we ontwapenen zo snel mogelijk de duistere machten.

Denk eraan dat onze activiteiten op zo’n manier worden uitgevoerd dat er geen verlies aan menslevens is. Wij kunnen mensen heel eenvoudig “ verwijderen” en hen overal plaatsen waar we willen, en vaak is dat buiten de planeet. Degenen die zich te buiten zijn gegaan aan moorden en geweld voeden we opnieuw op zodat ze als nuttige burgers naar de Aarde kunnen terugkeren. Degenen van jullie die zich naar het Licht verplaatsen zullen weten dat je op een bepaald niveau voorbij de negatieve emoties komt en dat ze je dan niet meer kunnen beïnvloeden. Jullie Licht is jullie bescherming en zal dergelijke energieën naar de voortbrenger ervan terugkaatsen. Dat is de kracht van Licht met betrekking tot creatie en niets is onmogelijk, het is alleen het gebrek aan overtuiging dat iets verhindert.

Dierbaren, ondanks dat jullie onder veel druk staan, doen jullie het zo goed maar probeer te ontspannen en te genieten van wat een spannende tijd zou moeten zijn. De tijd gaat zo snel en voordat jullie weten wat er is gebeurd, zullen wij met jullie in gesprek zijn en reguliere communicatie hebben. Onze bedoeling is jullie goed geïnformeerd te houden over onze activiteiten en wij verheugen ons er op jullie direct toe te spreken. Naast ons zullen zielen staan waarvan is vastgesteld dat zij van het Licht zijn en zij zullen jullie naar het doel, ofwel Ascentie, leiden. Het stopt daar natuurlijk niet en jullie evolutie zal in de hogere dimensies doorgaan. Als jullie het maar wisten dan hadden jullie zoveel om naar uit te kijken en jullie levens zullen voorgoed veranderen.

Welke problemen jullie ook hebben of in welke hachelijke situaties jullie ook zitten, laat je er niet door hinderen vanuit de wetenschap dat de oplossingen niet lang op zich zullen laten wachten. De hogere trillingen zullen veel medische problemen verlichten en met de komst van de Steden van Licht zullen healingkamers en andere geavanceerde technologieën deze kunnen behandelen. Jullie zullen na Ascentie helemaal geen ziektes of fysieke problemen hebben omdat jullie lichamen dan in een staat van perfectie verkeren. Pas dit toe op alle bestaande problemen want jullie zullen ze niet veel langer met je mee hoeven te dragen.

Medicijnen fungeren zelden als een geneesmiddel maar bestrijden meer, en was er geen geheimhouding geweest dan hadden jullie bijvoorbeeld een geneesmethode tegen de plaag van de Mensheid gehad, ofwel tegen kanker. Veel medische vooruitgang is achtergehouden om niet de winsten van de farmaceutische bedrijven te benadelen. Er zijn ook veel medicijnen op de markt gebracht waarvan bekend was dat ze ernstige bijwerkingen hadden, en anderen die in het ene land worden verboden en van de markt gehaald, worden vervolgens verkocht aan de Derde Wereld. Tekort aan water had ook al kunnen zijn opgelost maar werd opnieuw tegengehouden vanwege het handhaven van hoge prijzen. Er zijn veel van dergelijke voorbeelden in de verschillende markten aan te wijzen, en niet op de laatste plaats in de Olie Industrie. Zij manipuleren de markten om tekorten en hoge prijzen te creëren, terwijl er in werkelijkheid volstrekt geen tekorten zijn.

Jullie zullen niet veel langer hoeven te lijden onder de macht van de Illuminatie want de oplossingen voor jullie problemen liggen bij ons en onze technologieën die wij bereid zijn met jullie te delen. Jullie hebben al over het echte potentieel geleerd dat op jullie staat te wachten en we zullen geen tijd verspillen om het op zijn plaats te zetten. We wachten daarvoor alleen op de nieuwe Regering met bijbehorende vertegenwoordigers die echt voor de vooruitgang van de Mensheid gaan werken. Zij zijn er en zij zijn bekend bij ons omdat het volkomen onmogelijk is dat iemand zich anders voordoet zonder dat wij het weten. Het betekent dat wanneer wij met de duistere machten onderhandelen, het voor hen geen zin heeft te proberen ons met woorden voor de gek te houden terwijl we hun gedachten kunnen lezen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en de Galactische Federatie van Licht verzekert jullie dat jullie in veilige handen zijn en dat jullie je geen zorgen hoeven te maken over beweringen die bedoeld zijn om jullie bang te maken. Het zijn niet alleen de Illuminatie die desinformerende bronnen creëren maar ook groepen die een ander einde aan deze cyclus wensen te zien om aan hun eigen overtuigingen te voldoen. Onthoud ook dat veel oude profetieën niet meer relevant zijn want omstandigheden hebben de uitkomst veranderd, die veel minder onstuimig wordt en gemakkelijker te hanteren. Blijf kalm en binnen het Licht en de Liefde die de Aarde voortdurend overspoelt en de trillingen ervan verhoogt.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS