Followers

Google+ Followers

woensdag 6 juni 2012

06.06.2012


SaLuSa, June 6, 2012De nieuwe jij komt tevoorschijn uit de schaduwen van het oude paradigma, een nieuwe stralende jij die alles en iedereen om je heen oplicht. Jullie Licht reikt uit naar anderen die jullie verlichtende energie voelen en het maakt hen wakker voor de hogere waarheid. Naarmate meer zielen dit doen, neemt het Licht op Aarde toe en wordt het pad naar Ascentie steviger. Het is snel vrede aan het brengen in een wereld vol problemen die anders in volstrekte onrust zou verkeren. Daar waar zich brandhaarden bevinden zie je de laatste restanten van de gevolgen van eeuwenlange negatieve trillingen. Het kost tijd om ze te verwijderen maar jullie zijn de strijd aan het winnen. Er wordt veel meer liefde dan voorheen naar ze toegestuurd en het helpt dergelijke gebieden schoon te maken. Het zal worden afgerond als er volledige vrede op Aarde komt en wij zullen de laatste reiniging uitvoeren.

Voorbereidingen voor Ascentie zijn al zeer lange tijd gaande en nu worden alle voordelen ervan gevoeld. Veel van dat werk was gericht op het organiseren van onze bondgenoten zodat zij de geheime plannen van de duistere oude garde konden infiltreren en deze konden vertragen of verhinderen plaats te vinden. Onze ondersteuning was natuurlijk heel belangrijk en wij zijn hun ogen en oren geweest om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. We zullen binnenkort veel nauwer kunnen samenwerken en we kijken ernaar uit onze belofte na te komen om jullie openlijk te ontmoeten en onszelf voor te stellen. Dat moet uit noodzaak op een tijdstip gebeuren dat het veilig is om dit te doen en mag niet te veel paniek veroorzaken bij degenen die niet op een dergelijke gelegenheid zijn voorbereid. Sommige mensen hebben zo’n beperkte kijk op het leven dat zij de mogelijkheid dat wij bestaan uitsluiten en weigeren dit te geloven. Wij zullen ons echter voorstellen op een manier die beraamd is op het opheffen van de angstfactor. Wij zijn niet angstaanjagend en weldra zal men beseffen dat wij vriendelijke en vredelievende Wezens zijn die ten dienste staan van jullie en God.

Het moet volkomen duidelijk zijn dat onze komst niet de vervanging inhoudt van de ene controlerende instantie voor de volgende. Jullie zijn het, de mensen, die jullie toekomst gaan bepalen en jullie zullen veel meer te zeggen hebben over hoe deze plaatsvindt. Jullie gaan je rechten leren onder Gewoonterecht en de Grondwet zal opnieuw worden ingevoerd om te garanderen dat dit wordt nageleefd. We hebben jullie vaak verteld dat jullie soevereine Wezens zijn en het is onze bedoeling ervoor te zorgen dat jullie in overeenstemming daarmee worden behandeld. Het zal de trots in jullie zelf herstellen en jullie volledige erkenning geven voor jullie resultaten. We kunnen met recht zeggen dat jullie heen en weer naar de Hel zijn geweest, maar begrijp alsjeblieft dat dergelijke ervaringen door jullie zelf zijn gevormd. Dat is de reden waarom we voor jullie allemaal zo’n bewondering hebben, en voor jullie moed om jezelf de lagere trillingen te laten ervaren. Het was bepaald niet de keuze van iedereen maar jullie wisten dat er veel hulp gegeven zou worden om ervoor te zorgen dat jullie weer opnieuw zouden verrijzen.

Jullie zijn nu werkelijk aan het profiteren van de gegeven hulp en die is niet alleen afkomstig van jullie Ruimte Familie. De Geestelijke rijken, sferen van de Spirit, vergezellen jullie al lange tijd op jullie reis en er is nooit een moment geweest dat het jullie aan leiding ontbrak. Het zal op deze manier doorgaan wanneer jullie zijn geascendeerd en jullie zullen echt meer direct contact met ons hebben en met de Meesters. Laat bekend zijn dat jullie zelf al hoog ontwikkelde Wezens zijn maar jullie zijn het gewoon vergeten. De lagere trillingen van de dualiteit hebben jullie geest vertroebeld maar met de voortdurende verheffing dankzij het Licht en de Liefde die naar jullie wordt gezonden, verandert de situatie heel snel. Iedere ziel heeft dezelfde mogelijkheid om naar het Licht te gaan, maar sommige zijn zo in de oude trillingen ingebed dat zij het moeilijk vinden om te reageren. Maak je geen zorgen over hen want zij zullen net zo veel hulp en aandacht krijgen als degenen die ingelicht zijn. Zonder uitzondering wordt er van jullie allemaal gehouden, dus voel je niet alsof je er niet bij hoort of dat je geen waarde hebt. Vaak zijn het de doorgemaakte karmische ervaringen die maken dat jullie je zo voelen. Maar denk eraan dat jullie ervan leren en eenmaal voltooid, hoef je het niet opnieuw mee te maken.

Dierbaren, we begrijpen jullie en jullie frustraties nu jullie weten wat er komt en jullie nauwelijks kunnen wachten voor de verheffing maar wees alsjeblieft geduldig. Er gebeurt meer dan ooit om de veranderingen zo snel mogelijk tot stand te brengen. Zaken kunnen duidelijk niet veel langer worden opgehouden want er is veel te doen om jullie vooruit te brengen naar de positie van waaruit alles van start kan gaan. Jullie mogen er zeker van zijn dat wij nauwgezet alle gebeurtenissen monitoren die zowel op als buiten de Aarde plaatsvinden en wij hebben er de leiding over. Maar het betekent echter nog steeds dat er een grens is in datgene wat me mogen doen wanneer jullie karma erbij is betrokken. We mogen ons niet met jullie creaties bemoeien omdat jullie moeten zien wat ze inhouden maar wij mogen wel ingrijpen wanneer jullie beschaving wordt bedreigd. Wij hebben bijvoorbeeld buitenaardsen weggehouden die de intentie hadden jullie planeet over te nemen. In het geval van de Greys konden we dat echter niet doen omdat zij waren uitgenodigd om bij de duistere oude garde te blijven.

Jullie zijn volkomen onwetend over wat er werkelijk in het Universum gebeurt en het is een bijenkorf aan activiteiten. Het wemelt overal van leven maar omdat jullie planeet in quarantaine heeft gezeten om bemoeienis met jullie levens te voorkomen, hebben jullie daar weinig weet van gehad. Jullie worden nu uit jullie “gevangenis” bevrijd en zullen snel door ons terug worden verwelkomd in jullie echte werkelijkheid. Laat jezelf wegdromen over wat dat inhoudt want het is vrijwel zeker veel grootser dan jullie je mogelijkerwijs kunnen voorstellen. Het aspect dat het meeste voldoening geeft zal de complete en absolute vrede zijn die jullie in jezelf vinden en jullie zullen het extatisch vinden en het zal jullie overspoelen met de meest prachtige liefdesenergie. Jullie zullen het onweerstaanbaar vinden en er voor altijd in willen blijven en jullie mogen dat zo lang doen als je wilt. Maar jullie zullen ook een sterke wens hebben om door het Universum te reizen en andere beschavingen te bezoeken en zo aan een nieuw avontuur te beginnen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat het leven op Aarde heel opwindend kan zijn en voldoening kan geven maar het heeft onvermijdelijk een keerzijde wanneer jullie in de lagere trillingen worden getrokken. Het is het kenmerk van jullie ervaringen, hetgeen in de dualiteit kan worden verwacht maar het biedt jullie veel uitdagingen. Dat is hoe jullie evolueren en jullie hebben het vermogen ze te overwinnen als jullie die intentie hebben. Het ontbreekt sommige van jullie aan de wilskracht om dat te doen en zij zakken dieper weg in het moeras van duisternis. Er is altijd een weg uit, hoe lang het ook duurt, en van geen ziel wordt verwacht direct succes te bereiken. Het kost tijd en soms veel levens om jullie zwaktes te overwinnen maar uiteindelijk komen jullie er.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS