Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 juni 2012

01.06.2012


SaLuSa, June 1, 2012Jullie zijn dit jaar in zo’n korte tijd zo veel opgeschoten en onze bondgenoten zijn zo ver gevorderd dat hun inspanningen resultaten op gaan leveren. Het is soms een hachelijke reis geweest want hoe succesvoller jullie waren in het verankeren van het Licht op de Aarde, des te meer vastbesloten de donkere oude garde werd om jullie vooruitgang te stoppen. Toch bleken jullie opgewassen te zijn tegen de uitdaging en de mogelijkheid te worden tegengehouden voordat jullie doel zou zijn bereikt, is voorbij. Van hieruit is het daarom een gemakkelijk karwei, want ons plan ontvouwt zich en bijna alles staat klaar voor het laatste duwtje. Op dit moment is timing zoals altijd de belangrijkste factor en wanneer we het signaal krijgen om van start te gaan, zullen zaken heel snel op gang komen.

Omdat mensen bewust zijn geworden van het Licht binnenin, is de Lichtquotiënt op Aarde exponentieel toegenomen en heeft deze een krachtig niveau bereikt. Het resultaat is dat de lagere trillingen worden omgevormd en dat er een veel groter bewustzijnsniveau bestaat dan voorheen. Het betekent dat al het plannen en harde werken om dergelijke niveaus te verhogen een groot succes is geweest. Opeens zijn grotere aantallen van jullie ontvankelijk voor de nieuwe ideeën die worden voorgesteld, waarmee jullie beschaving omhoog zal worden getild uit de donkere periode waar jullie juist doorheen zijn gegaan. Het idee van drastische veranderingen in jullie leven, in ingesleten gewoonten en overtuigingen, wordt plots verwelkomd omdat jullie de voordelen kunnen zien die het zal opleveren. Niets komt zonder enige offers maar zoals we jullie vaak hebben geïnformeerd, is het allemaal voor jullie toekomstige geluk en welzijn.

We zien jullie huidige positie als een die jullie in staat stelt het vrij gemakkelijk te hanteren en we kijken naar jullie om andere mensen vooruit te helpen die minder bewust zijn of niet geïnformeerd. De voorbereidingen die wij hebben getroffen, zullen op een gegeven moment de verantwoordelijkheid overnemen om mensen op de hoogte te houden van wat er gebeurt. Dat wordt als heel belangrijk beschouwd omdat moet worden ingezien dat wij te allen tijde in jullie hoogste belang werkzaam zijn. Het is voor ons eigenlijk heel eenvoudig om onze berichten op jullie televisietoestellen te plaatsen, zelfs als ze niet aan staan. Maar zodra we jullie openlijk kunnen ontmoeten, zullen de omstandigheden veranderen want we kunnen dan live verschijnen en met onze eigen kanalen werken.

De mate waarin de waarheid gedurende vele, vele jaren voortdurend geheim is gehouden heeft ons ten zeerste verbaasd omdat jullie Regeringen enorme hoeveelheden geld hebben besteed aan het ondersteunen van organisaties die voor dit doel werden gebruikt. Zelfs nu gaat dit door met SETI die het Universum onderzoekt op tekenen van intelligent leven terwijl jullie Regering een continue dialoog heeft gehad met de buitenaardsen die bij jullie bekend staan als de Greys. Dit heeft al ongeveer 70 jaar op reguliere basis plaatsgevonden. Zelfs wij van de Galactische Federatie van Licht hebben contact gehad met jullie leiders maar onze voorstellen om vrede in de wereld tot stand te brengen, werden geweigerd. Dat verraste ons niet omdat de agenda van het duister de overname van de wereld bevatte en het tot slaaf maken van de bevolking. Hun plannen waren goed gevorderd en succes was in zicht tot jullie plotseling op het Licht reageerden en de waarheid begonnen te begrijpen.

Jullie hebben in het verleden naar ons gekeken om jullie te bevrijden maar dat was niet toegestaan omdat jullie met keuzes vanuit een vrije wil de omstandigheden creëerden die tot ontwikkeling kwamen en jullie gingen verstrikken. Het houdt verband met de Wet van Aantrekking en toen de trillingen een heel laag niveau bereikten, mochten daardoor buitenaardse Wezens van vergelijkbare trilling de Aarde bezoeken. Dat was toen er overeenkomsten werden gesloten om hen bases in jullie wereld toe te staan, in ruil voor geavanceerde technologische informatie. Het werd natuurlijk gebruikt voor geheime doeleinden, met name voor massavernietigingwapens. Heel weinig ervan is aan jullie overgedragen als je in aanmerking neemt hoe de grote verbeteringen ten goede hadden kunnen komen aan jullie levens. Dat sloot aan bij de plannen van de duistere oude garde want zij wisten dat mensen die een tekort hebben aan wat nodig is om een normaal leven te leiden, zich op hen zouden verlaten voor hun bestaan.

Het meest afschuwelijke aspect van de plannen van het duister was hun bedoeling jullie in een staat van oorlog te houden, zelfs als dit betekende dat ze onder valse voorwendselen moest worden gestart. De schuld voor de dood van miljoenen en miljoenen zielen hangt hen boven het hoofd. We weten dat sommige van jullie niet begrijpen waarom we onder dergelijke omstandigheden niet ingrijpen maar wij mogen ons niet met de evolutie van een beschaving bemoeien. De enige uitzondering is wanneer ons de goddelijke bevoegdheid wordt gegeven om dit te doen, zoals meer recentelijk is gebeurd toen werd verordend dat oorlogen niet meer waren toegestaan. We willen eraan toevoegen dat het ook oorlogen buiten de Aarde omvat, en lang geleden werd jullie grote machten in niet mis te verstane bewoordingen verteld dat niet zou worden toegestaan dat nucleaire wapens mee de Ruimte in zouden worden genomen. Toch negeerden ze onze waarschuwing en ondergingen de gevolgen toen hun vaartuigen werden vernietigd en verwijderd.

Dierbaren, als jullie echt de waarheid zouden kennen over de uitgevoerde duistere operaties, zouden jullie geschokt en ontstelt zijn. Mensen waar jullie naar opkeken, zaten vaak achter dergelijke gebeurtenissen en oefenden zo’n macht uit dat zij die eerlijk waren en van goede wil niet naar buiten durfden te komen met de waarheid, uit angst voor hun leven en vaak van die van hun familie. Wij zijn echter blij te merken dat heel recentelijk meer mensen dan ooit bereid zijn openlijk met de waarheid naar buiten te komen. Het onthult de geheime operaties van de Illuminatie, die hoofdzakelijk door de machtige bankierende families worden geleid en ondersteund. Gelukkig kunnen dezelfde klokkenluiders jullie informeren over hoe zij die voor het Licht werken druk uitoefenen op de duistere oude garde, in die zin dat velen van hen genomineerd zijn om te worden gearresteerd en zich voor hun misdaden zullen moeten verantwoorden.

Wat we hebben onthuld is niet echt geheim gebleven want als je weet waar je moet zijn, vind je veel meer informatie op jullie Internet. Eén van de meest gruwelijke daden van de Illuminatie was 9/11 en sinds het plaats vond is het door veel professionele organisaties privé onderzocht en is er legio informatie op Internet te vinden. Jullie geest kan misschien niet geloven dat de hele aanval een operatie onder valse vlag is geweest en dat er zelfs in die mate is gesjoemeld dat het onderzoek ernaar ook is opgezet om de versie van de gebeurtenissen van de Illuminatie te ondersteunen. Er zijn meer daden, en 7/7 in Engeland was een vergelijkbaar scenario, opgezet met mensen om ten onrechte de schuld op zich te nemen. Alle verantwoordelijken en betrokkenen zijn echter bekend en zullen vanwege hun misdaden terechtstaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verzeker jullie dat vredige tijden in het vooruitschiet liggen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS