Followers

Google+ Followers

zondag 10 juni 2012

10.06.2012


SaLuSa, Juni 10, 2012De tijd voor positief denken is aangebroken en voor het accepteren van gebeurtenissen zoals ze naar verwachting eruit gaan zien, zonder vooroordeel over hoe ze zouden moeten zijn. Jullie weten dat ongeacht hoe onze plannen voor jullie verlopen, Ascentie er komt, dus laat het gewoon gebeuren terwijl je weet dat alles in orde is. Zaken zitten zo dicht bij een verwezenlijking dat jullie verrast zullen worden door hoe snel het plaatsvindt. We zien liever dat jullie je focussen op de positieve gebeurtenissen dan dat jullie tijd en energie spenderen door je bezig te houden met de vraag wat er met de oude garde gebeurt. Hun lot is verzegeld en het plaatsvinden van gerechtigheid zal worden gezien.

Onze prioriteit is echter de juiste mensen in gezagsposities te brengen en zo snel mogelijk wereldwijde vrede tot stand te brengen. Vanuit dat punt zal het gemakkelijker zijn om met de plannen voor jullie welzijn verder te gaan en jullie vrijheid te herstellen. Zodra jullie ons ontmoeten, kunnen we samen verder naar Ascentie en kunnen we gaan genieten van de vele veranderingen die jullie vooruit gaan helpen. In die periode zullen de energieën jullie bewustzijnsniveaus zelfs hoger laten toenemen en eenwording van de mensen zal gaan plaatsvinden door het verwijderen van de barrières die tussen jullie waren geplaatst.

Het Gouden Tijdperk staat op het punt te beginnen en zal jullie door zijn schoonheid en harmonie in verrukking en vervoering brengen. Het zal een thuis zijn voor degenen die hun bewustzijnsniveaus voldoende hebben verhoogd om verder te gaan naar de hogere sferen, en van daaruit de vrijheid te ervaren door een Galactisch Wezen te zijn geworden. Jullie zijn op dit moment beperkt in jullie bewegingen binnen het Universum vanwege jullie lagere trillingen, want zij zouden de hogere vervuilen. Maar dat gaat veranderen omdat jullie in hoog tempo de inkomende energieën naar je toe blijven halen en in je opnemen.

Als jullie een paar jaar terugdenken, zijn we er zeker van dat jullie de verschillen in jezelf opmerken, en zeer waarschijnlijk is dat kalmte en helder denken. Naarmate jullie verder komen, veranderen mogelijk ook jullie sociale activiteiten en de keuze van vrienden, en zullen jullie tot de meer verfijnde dingen in het leven worden aangetrokken. Er zal naar een vreedzaam bestaan worden gezocht en de extremen van emotionele ervaringen zullen minder bevredigend zijn. Jullie zijn nu snel aan het veranderen en jullie snijden als gevolg daarvan jullie banden door met veel van de oude geaccepteerde manieren van leven.

Er is geen enkele reden waarom jullie nu niet zouden gaan leven zoals jullie verwachten te gaan doen als de Nieuwe Tijd begint, want veel hiervan is afkomstig van wat in jullie leeft. Jullie idealen en levensdoelen zullen veel hoger liggen en het zoeken naar eigen voldoening zal niet meer jullie hoofddoel zijn. In plaats daarvan zullen jullie anderen op de eerste plaats zetten en dat zal jullie veel voldoening geven. De Mens was tot nu toe geneigd tot egoïsme en zocht naar bevrediging van het zelf, ongeacht hoe dit ten koste van anderen ging. Jullie verenigen je echter snel met je Hoger Zelf en kunnen je dan met je Christusbewustzijn verbinden. Dat Dierbaren, is het pad dat jullie zullen bereizen en het is er een dat jullie graag zullen volgen.

Jullie huidige leven is een opeenstapeling van zoveel levens die jullie overal mee naar toe hebben genomen, naar veel landen, veel religies, overtuigingen en culturen. En ondanks dat geen twee paden exact hetzelfde zijn, merken jullie geleidelijk dichter tot elkaar te komen. Het is slechts natuurlijk dat het op deze wijze gebeurt omdat jullie allemaal “de weg naar huis” zoeken, en het drijft jullie immer verder. De verheffing waar jullie nu doorheen gaan, is gewoon een onderdeel van de reis maar een hele belangrijke die een kwantumsprong vooruit vertegenwoordigt van enorme omvang.

Wij van de Galactische Federatie weten al lange tijd dat jullie reis een hoogtepunt aan het bereiken is in jullie evolutie. Het was voor ons een plezier en een voorrecht gekozen te worden om jullie te begeleiden en ervoor te zorgen dat het zou worden voltooid zoals het bestemd was te zijn. Alles werd duizenden jaren geleden besloten en recentelijk hebben veel zielen zich bij jullie aangesloten om jullie te helpen hierin te slagen. Sommige zijn in jullie familie terecht gekomen en vallen op doordat zij een zeer ontwikkeld bewustzijnsniveau hebben. Zij zijn onder verschillende namen bekend zoals Sterrenkinderen, Regenboog en Indigokinderen. Hun aanwezigheid moet anderen om hen heen vooruit helpen en zij zullen zeer binnenkort tot hun recht komen. Luister naar deze wijzen want zij hebben veel te vertellen waardoor jullie succesvol op jullie pad van Licht kunnen blijven.

Met de komst van Ascentie zijn sommige van jullie begrijpelijkerwijs nog steeds bezorgd over het lot van jonge familieleden. Laat helder zijn dat iedere ziel zich in de eindtijd exact daar zal bevinden waar de bedoeling is, en zich bewust is geweest van haar bestemming voordat zij incarneerde. Laat daarom alsjeblieft ieders leven zijn voorbestemde pad volgen, en voel je gezegend dat zij jou hebben gekozen om in hun leven te zijn. Er zijn natuurlijk veel families die niet dergelijke ver ontwikkelde zielen in hun midden hebben maar liefde beweegt zich toch tussen hen allemaal en dat laat een verbinding achter die hen weer bij elkaar kan brengen. Liefde is van alles de meest krachtige energie en het is de onverwoestbare kracht die alles bijeenhoudt.

Wij vertellen jullie opnieuw dat jullie zeer krachtige Wezens zijn, al waren jullie krachten zelfs heel erg beperkt vanwege de lagere trillingen waar jullie nu in leven. Maar als die omhoog gaan, nemen ook jullie krachten toe en jullie zullen je scheppingskracht gaan beseffen. Verbeeld je een punt te bereiken waarop jullie alles kunnen creëren wat je wenst, maar maak je geen zorgen over verkeerd gebruik ervan want jullie bewustzijnsniveaus gaan ook toenemen. Wees ervan overtuigd dat je met dergelijke creatieve krachten niet wordt losgelaten voordat je weet hoe je ze correct kan aanwenden. Jullie beginnen te begrijpen hoezeer jullie levens gaan veranderen, en hoe weinig ze nu jullie ware potentieel reflecteren. Jullie worden echter niet aan jezelf overgelaten om dergelijke dingen te doorgronden en in ieder stadium in jullie leven zijn er altijd meer ontwikkelde Wezens bij de hand om jullie te helpen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en als jullie je ontwikkelen zullen jullie merken dat leven op de hogere niveaus een prachtige ervaring is en overal waar jullie heen gaan, zullen jullie worden begroet door zielen van Licht en Liefde. Er is veel samenwerking en iedereen werkt in samenhang en Eenheid, en allen erkennen de Bron van hun bestaan. Het doet er niet welke naam je ervoor gebruikt, zo lang je het als het begin en het einde van Al Dat Is erkent. Wij van de Galactische Federatie hebben een open verbinding met de Bron en onze relatie is vergelijkbaar met die van jullie en jullie Hoger Zelf. We zenden jullie onze liefde om jullie op je weg te helpen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS