Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 juni 2012

30.05.2012


SaLuSa, May 30, 2012Met de manier waarop zaken vorm krijgen, is het waarschijnlijk dat Disclosure later plaats gaat vinden dan we hadden gewild. Er kan een punt worden bereikt waarop we zullen moeten wachten tot eerst de regeringswijzigingen van kracht zijn. Maak je echter geen zorgen want we hebben altijd met dergelijke mogelijkheden rekening gehouden. Een ding waar jullie zeker van mogen zijn is dat alle veranderingen die wij jullie hebben beloofd voor Ascentie plaats te zullen vinden, stipt zullen zijn voltooid. Het is duidelijk dat er daarna nog zoveel meer volgt om jullie huidige leefwijze totaal te veranderen naar een die passend is voor Galactische Wezens.

Gedurende een behoorlijk aantal jaren hebben we jullie voorbereid op het onvermijdelijke einde van de cyclus. Door ons en veel andere bronnen zijn jullie bewust gemaakt van jullie ware bestemming en op zo’n manier dat jullie een doel hebben gehad om je op te richten. Zonder dit zou de eindtijd voor veel mensen een beangstigend vooruitzicht zijn geweest terwijl het nu gezien werd voor wat het is, namelijk een mogelijkheid om de cyclus van hergeboorte te verlaten. En niet alleen dat, de voortzetting van het leven vindt plaats in de hogere dimensies.

Er zijn nog steeds veel zielen die de betekenis van Ascentie niet kunnen bevatten, maar wees er zeker van dat er veel aandacht aan zal worden besteed om ervoor te zorgen dat de waarheid wordt gepubliceerd. Velen weten het al van binnen maar het is een kwestie van hen er bewust van laten worden. Het zou voor hen daarom gemakkelijk moeten zijn de waarheid te accepteren en de bijbehorende belofte van een Nieuw Tijdperk, echt een Gouden Tijdperk. Jullie ontwikkeling werd geleid om op zo’n tempo te groeien dat gestage vooruitgang mogelijk was, maar bij iedere stap hadden jullie te maken met anderen die jullie van het pad van waarheid af wilden halen. Jullie werden niet verondersteld je potentieel te realiseren en werden tegengehouden om jullie van anderen afhankelijk te maken voor jullie kennis. Zo hebben religie en politiek voor een groot deel jullie leven gedomineerd, meer in hun belang dan van jullie.

Jullie hadden niemand waar jullie je tot konden richten die jullie naar de waarheid had kunnen leiden totdat jullie werden aangemoedigd naar je innerlijk te kijken. Langzaam maar zeker werden jullie opmerkzaam en volgden jullie je intuïtie, zelfs als het tegen geaccepteerde leringen inging. Op deze manier creëerden jullie een pad voor jezelf dat jullie bewustzijnsniveau deed toenemen. Jullie werden een onafhankelijk denker en vonden de waarheid van binnen. De bewustzijnsniveaus van de Mensheid namen geleidelijk toe, trokken meer Licht aan naar de Aarde en versnelden de trilling. Dus op deze wijze groeien jullie nu snel naar een punt toe waarop jullie klaar zijn om te ascenderen, samen met veel Gidsen die jullie denken beïnvloeden om jullie door de ervaring heen te helpen.

Het reinigingsproces vordert goed met het verwijderen van de negatieve energieën die in sommige gebieden, die het toneel van oorlog en haat zijn geweest, overvloedig aanwezig zijn. Als deze zijn geschoond kan het Licht terugkeren en zullen de mensen niet langer onderhevig zijn aan de invloed van de lagere energieën. Er is geen weg terug en zij die aan het oude paradigma vasthouden zullen door dit te doen in feite hun keuze hebben gemaakt en blijven in de lagere dimensies. Het opsplitsen van de wegen is noodzakelijk zodat degenen die verder gaan om te ascenderen dit in alle vrijheid kunnen doen, met de wetenschap dat het de juiste tijd is om hun eigen wensen te vervullen.

Gebeurtenissen blijven zich versnellen en in een mum van tijd zullen jullie merken dat veel van wat zonder jullie medeweten is gebeurd, aan het licht gaat komen. Jullie beginnen al een verandering op te merken in de manier waarop wereldse kwesties worden gerapporteerd en er vindt meer openheid plaats. Individuen vinden meer moed om op te staan en hun waarheid te verkondigen en dit gebeurt niet onopgemerkt. Er heerst een nieuwe stemming van optimisme onder jullie en echt een gevoel van verwachting dat er iets groots gaat gebeuren. Jullie komen nu in de maand van het jaar die het tijdstip wordt voor een nieuw begin. Jullie zullen de signalen begrijpen, het resultaat zien en weten dat jullie lange wachten voorbij is. Gebeurtenissen zullen plotseling van start gaan en jullie zullen weten dat er een nieuwe periode van activiteiten is begonnen.

Jullie huidige begrip omtrent de veranderingen wordt vertroebeld door het aantal verschillende wijzigingen dat wordt verwacht. De timing wordt nu ook zo strak dat zodra jullie getuige zijn van een gebeurtenis, daarop onmiddellijk een nieuwe gebeurtenis zal volgen. Het zullen hectische tijden worden maar ook uiterst welkom, want jullie zullen getuige zijn van gebeurtenissen als ze plaatsvinden. Er zal uitgebreid verslag van worden gedaan omdat we willen dat iedereen bewust is van wat er uit jullie naam gebeurt. Het is de bedoeling jullie in beeld te brengen zodat jullie anderen kunnen informeren over wat zich voltrekt. We willen uiteindelijk echter een communicatiesysteem instellen dat ieders behoeften dekt. Op de lange termijn zien we graag gecentraliseerde diensten die voor iedereen gratis beschikbaar zijn. Deze zullen vele soorten van transport omvatten, die verschillen naargelang jullie behoeften. Achter deze bedoelingen ligt het gebruik van vrije energie dat daadwerkelijk overal in het Universum in overvloed aanwezig is. Op een dag in de toekomst houden jullie op met elkaar te concurreren voor het bestaan en ook de behoefte aan geld zal geen gestand houden.

Al die vervelende dingen die problemen veroorzaken in jullie leven zullen geleidelijk verdwijnen, in het bijzonder geldt dat voor de veranderingen in jullie lichaam. Er blijft een lichaam achter dat altijd gezond blijft en niet onderhevig is aan dezelfde behoeften als jullie oude zware fysieke lichaam. Veel zal instant gebeuren door middel van jullie gedachtekracht, die immer zal blijven toenemen. Het leven zal gevuld zijn met spanning en geluk en volledige voldoening. Maar jullie moeten wel tijd besteden aan deze dingen om ze te ontwikkelen, wees er echter van verzekerd dat het je lukt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en net als jullie kijk ik ernaar uit jullie te ontmoeten. Het is zo’n lange tijd geleden sinds we samen waren dat onze feesten passend zullen zijn voor de gelegenheid. Gezegd moet worden dat grote aantallen van jullie zich met name de afgelopen tijd bij het Menselijk Ras hebben aangesloten en vrijwillig hebben geholpen om de beschaving en Moeder Aarde te verheffen. Jullie zijn vanuit het hele Universum gekomen, vanuit de wens aanwezig te zijn bij de grote overgang die jullie kennen als Ascentie. Het is een zeer speciale gelegenheid waarin jullie bevoorrecht zullen zijn om aan deel te nemen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS