Followers

Google+ Followers

vrijdag 22 juni 2012

22.06.2012


SaLuSa, Juni 22, 2012Sommige mensen die onze technologie niet begrijpen hebben het gevoel dat de tijd om in actie te komen “nu of nooit” is, omdat ze geloven dat er anders onvoldoende tijd is om alle noodzakelijke veranderingen voor Ascentie uit te voeren. We moeten herhalen dat tijd voor ons niet zo’n cruciale factor is en dat wij ons aan elke tijdschaal kunnen aanpassen die ons wordt toegewezen. Ons huidige plan is de actie binnen een kwestie van dagen te beginnen en niet weken, maar evengoed is “nooit” van start gaan in ieder geval niet aan de orde. Zoals jullie echter hebben geleerd is er een grens getrokken van waar af wij moeten beginnen, zelfs als dit meer directe betrokkenheid inhoudt. We hebben jullie deelname in de voorbereidingen op Ascentie altijd geprobeerd aan te moedigen en dat is niet veranderd maar we zullen in actie komen als we daarvoor toestemming krijgen. Jullie zullen weten wanneer actie op handen is omdat onze bondgenoten van plan zijn van te voren een publieke aankondiging te geven.

Onze taken zien er een stuk gemakkelijker uit nu de duistere machten niet langer de macht zijn die ze waren. Het werk van onze bondgenoten is buitengewoon succesvol geweest in het afbreken van hun machtsstructuur en zij beschikken niet meer over zulke grote krachten als voorheen. Eigenlijk heeft hun capitulatie al plaatsgevonden, alleen nog niet officieel en wij wachten op het definitief toegeven van hun nederlaag. Jullie hoeven dus ongeacht het nieuws wat jullie misschien horen, de gevolgen niet te vrezen want wij hebben de leiding en op wat kleine irritaties na zullen wij niet toestaan dat onze inspanningen worden verstoord. Er wordt door sommigen nog steeds een beeld van catastrofale gebeurtenissen geschetst maar wees ervan overtuigd dat alle fysieke veranderingen meer in de zin van lokale veranderingen zullen plaatsvinden in plaats van wereldwijde. Houd in gedachten dat wij de invloeden van aardbevingen kunnen matigen en ze onder controle kunnen houden om ervoor te zorgen dat er slechts minimale schade optreedt. Jullie zieners zagen lang geleden de komst van massale veranderingen en voorspelden ze overeenkomstig maar in de loop van de tijd werden dergelijke mogelijkheden minder catastrofaal. Wanneer mensen daar dus naar verwijzen, herinner hen er dan aan dat ze niet meer overeenkomen met de huidige kijk op fysieke veranderingen.

Jullie zitten nu heel dicht bij de laatste fases van jullie reis door de dualiteit en velen tillen zich er al boven uit. Stel jullie doelen hoog aangezien alles mogelijk is binnen de hogere trillingen waar jullie nu in leven want letterlijk niets is buiten jullie bereik. Zelfs terwijl dit bericht wordt overgedragen, zijn de energieën als gevolg van de Zomer Zonnewende weer opnieuw toegenomen. Er komen meer hoogtepunten en voor iedere ziel meer mogelijkheden die hun trilling zal verhogen. Dit zijn intensieve tijden met de bedoeling jullie alle mogelijke ondersteuning te geven om je op Ascentie voor te bereiden. Tenslotte is het enige doel van de veranderingen bij alles wat er gebeurt, jullie veilig in de Nieuwe Tijd te krijgen. Dat doel zal ongeacht alle andere plaats te vinden gebeurtenissen worden bereikt.

Terwijl we jullie aanmoedigen met elkaar over de huidige tijd te praten, willen we jullie ook vragen rekening te houden met de gezichtspunten van andere mensen. Onthoud dat er talrijke tijdslijnen zijn die geleidelijk bij elkaar komen en totdat een ziel hulp zoekt, zou ze de ruimte moeten krijgen om middels haar eigen inspanningen vooruit te komen. De geleerde lessen of vergaarde kennis zijn het beste vanuit persoonlijke ervaring. Jullie vormen natuurlijk een mix van zoveel zielen op verschillende niveaus en er zijn mensen die graag delen wat ze hebben ontdekt. Dat is fijn op voorwaarde dat je alleen tot je neemt wat met je resoneert en intuïtief wordt aanvaard. Er bestaan in deze tijd veel waarheden maar uiteindelijk bestaat slechts de Ene Waarheid, die iedereen zal begrijpen als deel van de Ene Allerhoogste.

Dierbaren, jullie worden door ons geadoreerd want wij zien de ware jij, een magnifiek Wezen van Licht. Jullie betraden de laagste trillingen van jullie Universum als uitdaging van jullie vermogen om je nog steeds te kunnen verheffen en herinneringen terug te brengen van wie jullie werkelijk zijn. Dat hebben velen van jullie nu bereikt en anderen zijn snel aan het ontwaken, met als resultaat dat het Licht op Aarde op zijn hoogste niveau ooit is. Het is behulpzaam bij het omvormen van de lagere energieën en het verwijderen van meer macht van de duistere krachten, zodat hun pogingen om door te gaan gedoemd zijn te mislukken. We zouden hen in geen geval weer groter laten worden en hun dagen zijn voorbij. Zij worden verwijderd, op de ene of de andere wijze, en ergens geplaatst waar ze zich niet met het Goddelijk Plan kunnen bemoeien.

Tot op zekere hoogte kunnen jullie achterover leunen en van de komende periode genieten, maar wees je ervan bewust dat zodra de pret begint, er veel achter elkaar gebeurt. Het belangrijkste is dat wat er nu ook gebeurt, het uiteindelijk voor jullie welzijn is, dus zie geen disharmonie en gevaar waar het niet bestaat. Heb vertrouwen in jullie bondgenoten en onze aanwezigheid, want we hebben lang op deze momenten gewacht en hebben de bedoeling jullie op de hoogte te houden. We moesten daar tot nu toe een zekere beheersing op toepassen omdat het nooit loont je vijanden te veel te laten weten. Wanneer zij echter zijn opgesloten in plaatsen waar zij geen invloed op ons plan kunnen uitoefenen, zullen wij meer dan gelukkig zijn om jullie zo veel mogelijk details te verschaffen.

Er gebeuren nog steeds dingen op Aarde die door de duistere machten zijn veroorzaakt, zoals de problemen in het Midden-Oosten. Dit zal niet lang meer duren en er zal vrede worden verklaard en indien nodig door ons worden opgelegd. Er zijn tijdens waanzinnige oorlogen miljoenen mensen gedood of gewond geraakt, waar slechts weinig mensen beter van werden behalve de Wapenhandelaren, al was het in bezit nemen van landen en hun bijbehorende rijkdom ook één van hun doelen. Jullie hebben je portie gehad van dergelijke ervaringen en zullen ze nooit meer opnieuw hoeven te hebben, tenzij je ervoor kiest in de lagere dimensies te dienen om oorlogen te voorkomen. Dienstbaarheid aan anderen is de hoogste vorm van liefde en eenmaal geascendeerd is het een manier van leven die heel natuurlijk voor iedere ziel ontstaat.

Maar kijk eerst uit naar een pauze om tijd aan je eigen interesses te besteden en te genieten van het terug zijn in de hogere sferen. Vroeg of laat zullen jullie een roeping voelen om dienstbaar te worden die te sterk is om te weerstaan en jullie kunnen dan beslissen op wat voor wijze je dat wilt doen. Jullie zullen ongetwijfeld merken dat jullie verschillende talenten en vaardigheden zoals healing hebben meegenomen en ze gebruiken om jullie ervaring mee vooruit te helpen. Jullie zullen merken van nature normaal gesproken in groepen te werken en ze zouden goed samengesteld kunnen zijn uit mensen waar je op Aarde ook al mee hebt gewerkt. Vriendschappen lopen door gedurende vele levens en verklaren de onmiddellijke aantrekkingskracht tussen mensen als zij elkaar voor de eerste keer ontmoeten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik stuur de beste wensen van de Galactische Federatie, die met elke dag die passeert dichter bij jullie komen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS