Followers

Google+ Followers

vrijdag 8 juni 2012

08.06.2012


SaLuSa, Juni 8, 2012Jullie zitten in de maand van grote activiteit, waarin alles waar wij bij betrokken zijn, niet langer stil gehouden kan worden. Als het naar buiten komt, zal het de mensen voorbereiden op wat er nog meer aankomt. Dat valt te prefereren boven plotselinge uitgebreide onthullingen, door mensen de gelegenheid te geven om te wennen aan het idee van naderende gigantische veranderingen. Anders zou het voor hen lijken of hun wereld opeens op z'n kop gezet werd, en dat zou onrust geven. Voor degenen die al weten wat er gaande is, is het een gelegenheid om hen te vertellen dat het allemaal ten bate van de mensheid is, en het resultaat van een goddelijke verordening dat deze cyclus van dualiteit moet eindigen. De details kunnen dan volgen als wij openlijk met jullie communiceren, omdat het onze bedoeling is om jullie allemaal goed te informeren. Voorlopig past het ons beter om ons nog even gedekt te houden, totdat we klaar zijn om ons te laten zien.

Onze bondgenoten zijn bijzonder druk bezig om een aantal projecten tegelijkertijd door te drukken, en dat houdt in dat er opeens een uitbarsting van activiteit zal zijn. Onze aanwezigheid heeft het gewenste effect op de duistere machten, die nooit verwacht hadden dat ze nog eens afgerekend zouden worden voor hun misdaden. Ze weten nu dat ze terecht zullen moeten staan voor hun misdaden tegen jullie, en dat er geen enkele manier is om aan deze gerechtigheid te ontsnappen. We vragen jullie om je niet teveel met zulke zaken bezig te houden, in de zin dat er belangrijkere zaken zijn die jullie direct aangaan. Eén daarvan is om jullie te bevrijden van de drakonische wetten die mensen hun rechten ontnomen hebben, en allerlei vormen van onrecht recht te zetten, en de vrijheid terug te geven aan degenen die onterecht in de gevangenis zitten. Een tweede betreft veranderingen in de regering, zodat de juiste mensen jullie vertegenwoordigen. Zo is er geen kans dat de verkeerde mensen jullie vertegenwoordigen en de noodzakelijke veranderingen vertragen. Ze zijn al geselecteerd en bereid om hun posities in te nemen, en dat zal helpen om de ideale omstandigheden te creëren waarin wij met volle kracht vooruit kunnen.

Uiteraard moet er samenwerking zijn op het hoogste niveau, en dan zien we dat Disclosure mogelijk wordt. We moeten in staat gesteld worden om onze doelen openbaar te maken, zodat iedereen zich bewust wordt van waarom wij naar jullie toe komen. Er zullen altijd een paar twijfelaars en compleet ongelovigen overblijven, maar naarmate de tijd verstrijkt denken wij dat zelfs zij wel wat zullen ontdooien naar ons toe. We komen als jullie familie, omdat we jullie oudere zussen en broers zijn van heel ver terug, en we willen ons graag weer met jullie verbinden. Uiteindelijk zullen we onze krachten bundelen om samen verder te gaan in naam van God, en vrede en liefde te verspreiden. Niet op de manier van een zendeling, want het is niet onze bedoeling om iemand onze visie of geloof op te dringen. We respecteren vrije keus, en willen alle zielen bewust maken van hun erfenis, en de Eenheid van alles wat leeft.

Op Aarde zijn jullie die ontwaakt zijn onze verkenningstroepen van Lichtwerkers, en er is al zo veel goed werk gedaan door jullie. Jullie werden voor dit werk geselecteerd vanwege je kennis en bewezen vaardigheid om Licht te brengen in de meest duistere situaties. Er zit altijd een risico aan verbonden, en sommige zielen vinden het moeilijk om zichzelf op te richten. Met de steeds toenemende hoeveelheid Licht die naar de Aarde gestuurd wordt, lukt het echter voor de meeste zielen om wakker te worden, en er is al een toename te zien van mensen die op zoek zijn naar een beter begrip. Er is maar een klein beginnetje nodig om een lawine van vooruitgang in gang te zetten, en gaandeweg wordt het eenvoudiger om daarin begeleiding te vinden. Eén bron daarvoor zullen onze communicatiekanalen zijn, die direct van ons af komen. Het zal één van de kenmerken zijn van ons contact met jullie, aangezien we van plan zijn om jullie volledig op de hoogte te houden.

We zien dat jullie weerpatronen beïnvloed worden door de verandering in energie op Aarde. Dat zal na verloop van tijd ook minder worden en uiteindelijk zal het stabiel, plezierig en comfortabel zijn. We willen daaraan toevoegen dat de fysieke veranderingen veel minder schadelijk zullen zijn dan ooit als waarschijnlijk beschouwd werd. Jullie verdienen hier krediet voor, omdat jullie de vibraties op Aarde verhoogd hebben, en dit heeft een meer uitgebalanceerd ecosysteem tot stand gebracht. Het zal steeds beter worden, tot er een ideale balans is die bij iedereen past, en ook bij andere levensvormen. In feite zal er in de toekomst bijna geen variatie meer zijn, en veranderingen worden automatisch beheerd.

Hoewel jullie kennis van computers heel snel toegenomen is, staat het in bepaalde aspecten nog steeds in zijn kinderschoenen. Het zal echter met sprongen tegelijk vooruitgaan wanneer jullie met ons kunnen werken. Velen van jullie zullen zo onderhand wel weten dat onze systemen werken met organische computers, die echt zelf kunnen denken. Ze gaan ieder individueel vermogen te boven, en zijn in staat om onze schepen in ieder aspect draaiende te houden. Jullie beginnen wel door te krijgen dat onze technologie duizenden jaren op jullie voorligt, maar we zullen het graag met jullie delen. Dat is een kenmerk van de Galactische Federatie, in de zin dat het delen van kennis gemeengoed is, en niet weggehouden wordt van anderen om voordeel over hen te krijgen. Op Aarde zijn jullie gewend om bepaalde informatie voor jezelf te houden, en het zelfs van anderen te stelen, om macht te winnen.

Als jullie ons leren kennen, zullen jullie ontdekken dat veel in onze houding en onze benadering van het leven, heel anders is dan die van jullie. De belangrijkste reden is dat wij geen noodzaak hebben om met elkaar te wedijveren, en allemaal delen in de wonderen en voordelen die overal om ons heen zijn. Er wordt jullie op dit moment bijvoorbeeld veel vooruitgang onthouden die de kwaliteit van jullie leven enorm zou verhogen. Dat komt omdat de duistere machten jullie met opzet klein en behoeftig willen houden, terwijl zij stiekem volop genieten van alle voordelen. Vrije energie is de belangrijkste ontdekking die van jullie weggehouden is, en jullie gedwongen heeft om afhankelijk te blijven van de petrochemische industrie voor energie en vele andere producten. Dat is één terrein dat hoge prioriteit zal krijgen, en dat zal veel problemen oplossen die momenteel nog resulteren in armoede en gebrek aan eerste levensbehoeften. Het zal een normaal leven brengen, waarbij een redelijke levensstandaard gewaarborgd is.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik breng jullie de liefde van de Galactische Federatie. Ik vraag jullie, Dierbaren, om jullie focus op de toekomst niet te verliezen in deze o zo belangrijke tijd, waarin de zaken op het punt staan om jullie leven binnen te knallen. Alles waar jullie op gehoopt hebben en wat jullie beloofd is, staat klaar op de lopende band. De gedachte om jullie eindelijk te kunnen helpen bij jullie problemen die veroorzaakt zijn door de Illuminati, is opwindend voor ons omdat we nu al de dankbaarheid en dankzeggingen voelen, die jullie uitzenden. Wees ervan verzekerd dat we er alles aan zullen doen om de veranderingen tot stand te brengen met het minste ongemak naar jullie toe, hoewel het soms natuurlijk onvermijdelijk is. Jullie zullen waar mogelijk van tevoren gewaarschuwd worden, en communicatie is een terrein waarop wij heel bedreven zijn, door onze nieuwe technologie. Jullie zijn gezegend.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS