Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 juni 2012

23.05.2012


SaLuSa, May 23, 2012Ascentie is om jullie niet te overweldigen, al vele jaren gaande. Het werd voorzichtig verder opgevoerd en nu begrijpen jullie wat voor verschil het voor jullie maakt. Het is in veel opzichten een delicaat proces jullie trillingen zo te verhogen dat jullie geleidelijk steeds meer in je op kunnen nemen. Teveel energie in te korte tijd had schadelijk voor jullie vooruitgang kunnen zijn en degenen kunnen verontrusten die langzaam reageren. Het beïnvloedt alle zielen op de een of andere manier, hetgeen de reden is waarom sommige symptomen krijgen die anders zouden worden toegeschreven aan slecht functionerende lichamelijke systemen.

Misschien begrijpen jullie nu waarom op het tijdstip 21 December 2012 de hoge energie instroom, als gevolg van de uitlijning van jullie Zon met de Grote Centrale Zon, degenen die klaar zijn om te ascenderen gaat “scheiden” van degenen die dat niet zijn. De keuze is zoals altijd aan jullie, maar maak je geen zorgen als je iemand bent die in jullie huidige dimensie wenst te blijven. Het zal voor jullie evolutie op de lange termijn geen verschil maken want mogelijkheden om te ascenderen zullen zich nog steeds periodiek voordoen. In feite zouden jullie als je echt wilt, louter door wilskracht en intentie altijd individueel kunnen ascenderen.

God heeft duizenden jaren geleden het masterplan opgesteld wat ervoor zou zorgen dat als deze cyclus eindigt, het in triomf zou zijn voor degenen die terug willen naar het Licht. Middels vele levens in de laagste trillingen van jullie Universum zijn jullie veel groter uit jullie aardse ervaringen tevoorschijn gekomen dan jullie waren toen jullie erin afdaalden. Jullie zouden niet per definitie genieten van het terugblikken op sommige van jullie levens want jullie evolutie is door een aantal zeer negatieve ervaringen heen gegaan. Naar alle waarschijnlijkheid zouden jullie jezelf niet herkennen als zijnde dezelfde die je nu bent. Dat is in ieder geval niet nodig maar als jullie erop zouden staan, zou alles toch worden onthuld vanuit de informatie die in de Akasha Kronieken wordt opgeslagen.

Ieder leven van elke ziel is opgetekend en het zijn natuurlijk de levens die jullie omhoog hebben getild, die als het meest belangrijk worden beschouwd. Houd in gedachten dat jullie gedurende jullie vele levens iedere keer als jullie vooruitgang boeken, de volledige optelsom zijn van jullie ervaringen. Niets gebeurt ooit zonder dat het waarde heeft voor jullie, daarom hebben jullie ook een levensplan. Jullie kiezen vanuit wat je nodig hebt om je evolutie te bevorderen, en wijzere koppen dan die van jullie zijn altijd nabij om jullie te adviseren wat het beste voor je is.

Jullie Beschermengel blijft normaal gesproken leven na leven bij je en dat is hun manier om dienstbaar te zijn aan jou en God. Zij beschermen je maar tegelijkertijd leiden zij je om door welke onaangename ervaringen je ook maar mag hebben gekozen, heen te gaan. Het is niet in jullie hoogste belang deze te vermijden want ze zullen alleen maar opnieuw bij je terugkomen. Leer, wat het ook is dat je dient te begrijpen, en je zal normaal gesproken niet gevraagd worden het opnieuw te doorleven.

Velen van jullie hebben zogezegd al het einde van de weg bereikt, en jullie zullen intuïtief weten dat het zo is. Jullie zullen de laatste periode op Aarde goed in de hand hebben en deze zal heel gemakkelijk voorbij gaan omdat jullie een innerlijke vrede ervaren. Dit ontstaat vanuit een weten dat jullie je doelen hebben bereikt en omdat jullie je banden hebben kunnen verbreken met de aardse verbindingen die jullie niet meer dienen. Degenen die zichzelf nog niet helemaal hebben geschoond van dergelijke verbindingen zullen zeker merken dat hoe verder zij komen, des te minder aantrekkingskracht ze nog hebben.

In deze tijd waarin een aantal van de meest verbazingwekkende gebeurtenissen gaan plaatsvinden, kijken we naar Lichtwerkers om degenen te helpen die angstig zullen zijn voor wat er gebeurt. Het zal een korte tijd lijken of alles in elkaar stort en gedeeltelijk zal dat ook het geval zijn. Toch is het allemaal voorzien en gepland als een manier om van alles af te komen dat jullie een vreedzame afsluiting van het leven in de weg staat. Wij kennen de oplossingen voor jullie problemen en samen met onze bondgenoten zal voor alles snel worden gezorgd. Dit is het soort informatie dat mensen nodig zullen hebben en we zullen spoedig de wereld toespreken zodat iedereen onze stemmen zal horen.

Er komt een serie onthullingen die jullie allemaal in verschillende opzichten zal shockeren, want ongeacht hoe voorbereid jullie je voelen, is het vrijwel zeker dat het een heel stuk dieper gaat. Een aantal van de beweringen zal absoluut niet te geloven zijn en de volledige details worden niet gegeven om de nieuwsgierigheid van mensen te bevredigen maar om gewoon aandacht te krijgen voor de gruwelijke misdaden die tegen jullie zijn begaan. Het zal veel verklaren wat jullie heeft bevreemd en jullie gaan ongetwijfeld begrijpen waarom er zo ongeveer de afgelopen 50 jaar zoveel misdaad onbestraft is gebleven. In feite kunnen jullie terug naar WO II en je afvragen waarom zo weinig mensen uit de bovenste gelederen zich voor hun misdaden tegen de Mensheid hebben hoeven te verantwoorden. Het was een samenzwering Dierbaren, waarbij er bij de grote machten meer interesse bestond voor het veroveren van informatie door de criminelen toe te staan zich bij hen aan te laten sluiten, dan hen voor het gerecht te laten komen.

Het doet niet ter zake hoe lang het geleden is dat misdaden werden gepleegd of dat bewijzen werden vernietigd, want wij kunnen terug in de tijd om het op te halen. Ontsnappen aan gerechtigheid of de waarheid is niet mogelijk en alles wat afwijkt van de waarheid kan gezien worden voor wat het is. Dit is niet bedoeld om jullie bang te maken maar wanneer jullie sterven zijn dezelfde omstandigheden van toepassing wanneer er een terugblik op je leven plaatsvindt. Jullie kunnen zelfs niet tegen jezelf liegen, zoals sommige doen om zichzelf te overtuigen dat de feiten anders zijn dan in werkelijkheid het geval is. Jullie zouden het niet anders willen hebben want hoe zou je anders kunnen leren dan van je fouten. Jullie maken ze allemaal en dit wordt niet tegen je gebruikt maar wordt gewoon als een ervaring beschouwd.

We zouden zeggen, geniet van de prachtige ervaringen die jullie op Aarde hebben gehad, want misschien krijgen jullie nooit meer helemaal hetzelfde. Het gaat soms van het ene uiterste naar het andere, waarmee de intensiteit van jullie ervaringen wordt verhoogd. In de toekomst zal jullie leven stabieler zijn en gelijkmatiger, en er zullen nauwelijks extremen zijn, tenzij jullie daar voor kiezen. Avonturen beleven zal jullie manier van leven zijn en zal jullie veel voldoening geven. En toch zullen je geliefden, ongeacht de afstand die jullie reizen, slechts een gedachte bij je verwijderd zijn en met instant reizen zijn vrienden gemakkelijk te bereiken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie de waarschijnlijkheden die jullie tegemoet gaan en het is prachtig te kunnen zeggen dat jullie de slag hebben gewonnen. Alles zal worden zoals jullie verteld is te geloven, maar waarschijnlijk veel beter dan jullie je kunnen voorstellen.

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  
Welcome to the PAO Light-Circles
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS