Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 juni 2012

25.05.2012


SaLuSa, May 25, 2012


Er zijn veel signalen dat de oude systemen aan het instorten zijn en dit is onvermijdelijk want ze hebben bewezen ongeschikt te zijn voor het oplossen van jullie problemen. Ze zullen een nieuwe manier van bedrijfsvoering nodig hebben die wordt afgestemd op een volledige waardering van jullie behoeften. Zelfs dan zou je het als interim maatregelen kunnen beschouwen want zij zullen het gat overbruggen wat bestaat tussen waar jullie nu zitten en waar jullie dienen te zijn. De evolutionaire periode waar jullie aan beginnen zal iets hebben van de situatie van snelvuur,want zodra jullie een grote stap vooruit zetten, zal je meteen verder gaan naar opnieuw een hoger niveau. We hebben jullie bijvoorbeeld verteld dat jullie op een dag in kristallen steden zullen leven maar dat ligt enigszins in de toekomst, net als een aantal nieuwe technologieën.

We zien jullie graag bewust worden van jullie bestemming en op die manier kunnen jullie ook helpen deze te manifesteren. Jullie creatieve vermogens zullen na Ascentie substantieel zijn toegenomen en jullie zullen om die reden een grotere rol spelen in het voorzien van jullie behoeften. Jullie zullen merken dat alles verfijnder is geworden en een grotere mate van bewustzijn heeft dat op jullie reageert. In feite zullen jullie in de meeste gevallen een tweerichtingscontact hebben met dieren en andere levende materie. Er zal in elk geval geen angst bestaan en jullie vermogen om liefde te tonen voor al het leven zal helpen om de meest prachtige relaties te creëren, die volledig gelukkig en in harmonie zullen zijn.

Jullie geest zou bezig gehouden moeten worden door de toekomst en dat helpt jullie alle problemen te doorstaan die jullie als gevolg van de veranderingen direct zullen beïnvloeden. Het resultaat wordt de vervulling van al onze beloften aan jullie, als onderdeel van het grote plan van God voor jullie Ascentie en jullie erop volgende ervaringen. Na in de diepten van de duisternis te zijn gedoken, klimmen jullie nu helemaal omhoog naar het Licht. Daar gaan jullie je echte thuis vinden, en het geluk en de vreugde van Een zijn met al het leven. Op Aarde kon niet van jullie worden verwacht dergelijke duizelingwekkende hoogten te bereiken vanwege de zware trillingen die jullie naar beneden drukten. Dat Dierbaren, verandert met iedere dag die voorbij gaat, omdat jullie en alle andere Lichtwerkers de Lichtquotiënt op Aarde snel laten toenemen.

Het is nauwelijks nodig jullie te vertellen dat de goddelijke datum voor de aanvang van alle activiteiten die verband houden met het reinigingsproces, is bereikt. Wij staan klaar, al zijn we in werkelijkheid al begonnen, zij het op relatief kleine schaal. Wij werken zoals altijd achter de schermen maar kijken ernaar uit ons werk openlijker te kunnen doen. Vanuit ons gezichtspunt is het belangrijk dat jullie weten wat we doen en waarom, want we willen dat jullie er betrokken bij zijn. Het zal ons plezier doen naarmate jullie meer kunnen doen, want in veel opzichten zijn het jullie problemen die rechtgezet moeten worden. Met de beste wil van de wereld kunnen jullie echter zonder hulp de duistere oude garde niet overwinnen. Wij hebben onze taken nooit gezien als het redden van jullie, maar meer als het volledig ondersteunen van jullie. Het is duidelijk dat niet van jullie kon worden verwacht dat jullie zelf, zonder onze geavanceerde technologieën, op tijd klaar zouden zijn met de reinigingsprocessen voor Ascentie.

Over de hele wereld zijn er landen die in een proces van verandering zitten en ieder zal zich voor de bevolking en hun roep om vrijheid moeten verantwoorden. Het is niet langer mogelijk hen een autoritair bewind op te leggen door hen hun rechten te ontzeggen. De mensen hebben vrijheid geroken en komen tot het besef dat het aan hen is het terug te eisen, en zo zal het zijn. De drijfkracht en hang naar vreedzame verandering kan door ons worden ondersteund en zoals we tot nu toe hebben gedaan, zullen we de betrokkenen bij blijven staan. Het is niet onopgemerkt gebleven dat onze vloot op veel meer locaties is waargenomen en in omstandigheden die niet anders dan door de waarheid kunnen worden verklaard. Wij zijn hier al, sommige geavanceerde groepen zijn al vele jaren actief en er zijn contacten gelegd met jullie. Dit alles is bekend bij jullie leiders die deel uitmaken van de geheimhouding maar om eerlijk te zijn worden sommige onder extreme druk gezet om de waarheid niet te onthullen. Dat is inderdaad het probleem geweest want de Illuminatie hadden een dusdanige controle dat deze helemaal tot aan de top reikte. Maar met onze bescherming zullen jullie binnenkort een aantal leiders zien die zich vrij uitspreken en ons ondersteunen.

We kunnen de kwestie disclosure, het publiekelijk bekend maken van ons bestaan, niet forceren maar werken gestaag naar een aanvaardbare overeenkomst waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Het zou werkelijk in ieders belang zijn als de regeringswijzigingen eerst tot stand komen waardoor er bijeenkomsten komen waarin iedereen ontvankelijk is en elkaar ondersteunt. Het lijkt ons echter dat de manier waarop de financiële situatie verder gaat dat een volledig instorten onvermijdelijk is, en het is het juiste moment om het gereed te maken voor de overvloedprogramma’s. Er staat zoveel op het punt te gebeuren dat het een grote hoeveelheid aandacht vraagt om tot in detail te gaan en ervoor te zorgen dat alles mooi vloeiend en zonder problemen verloopt.

De media is op de hoogte van wat er gebeurt maar aarzelt uit angst voor de consequenties. Dat zal op korte termijn veranderen want we moeten een geïnformeerd publiek hebben voor we open contact kunnen overwegen. Wij zijn in staat het grotere plaatje te zien omdat wij het van buiten de Aarde bezien en daardoor kunnen wij in ieders belang handelen. De duistere oude garde hoopt met een “grote knal” te kunnen vertrekken maar wij gaan ervoor zorgen dat het niet gebeurt. De arrestaties gaan door en als onze bondgenoten ze oppakken, zullen ze worden opgeborgen of onder huisarrest gezet. Wij zorgen ervoor dat de belangrijkste onruststokers tot de eersten behoren die worden aangepakt. Geen nieuws is wat ons betreft geen slecht nieuws, want veel van ons werk moet uit noodzaak op dit moment geheim worden gehouden.

Wij zijn slechts één bron van informatie en we zijn ervan overtuigd dat degenen onder jullie die goed belezen zijn wel moeten erkennen dat de berichten elkaar hoofdzakelijk aanvullen. Haal eruit wat aanvaardbaar voor je is en vertrouw op je intuïtie als je twijfelt. In sommige opzichten maakt het niet eens zo veel uit wie er wel of niet gelijk heeft. Alleen tijd zal de volledige waarheid naar buiten brengen, en dan zullen jullie goed op weg zijn om te ascenderen. Dat is alles wat werkelijk telt want er bestaan vele wegen en tijdslijnen die in dezelfde richting lopen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben klaar voor de laatste stoot van onze bondgenoten die een einde zal maken aan het oponthoud en ik zie ons allemaal het einde vieren van de oude garde. Het wordt dan een vreugdevolle rit tot aan Ascentie en onze liefde gaat uit naar jullie allemaal.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS