Followers

Google+ Followers

woensdag 13 juni 2012

13.06.2012


SaLuSa, Juni 13, 2012Veranderingen gebeuren overal om jullie heen en zijn een zeker teken dat de impulsen voor verandering sterker worden en zo zal het helemaal tot aan Ascentie door blijven gaan. Het positieve nieuws is dat wij een goede verwachting hadden van het resultaat en dat wij alle benodigde maatregelen hebben genomen om veilig te stellen dat jullie ascenderen. Onze voornaamste verantwoordelijkheid is het assisteren geweest van onze bondgenoten om de duistere machten te verwijderen. Het verloopt allemaal goed, de gelederen van de Illuminatie zijn aan het splijten en ze raken ontregeld. Waar ze misschien nog resterende ambitie hebben voor het uitvoeren van hun plannen om jullie vooruitgang te verstoren, zal het fungeren als het beteugelen van hen.

Er is echt een “ kan nu elke dag gebeuren scenario”, wat betreft het verwezenlijken van belangrijke gebeurtenissen en het is voor de duistere machten niet mogelijk aan de gevolgen te ontsnappen. Er komen veranderingen die alle verbindingen gaan verwijderen die jullie levens Millennia lang hebben aangetast. Een grote schoonmaak zal jullie een frisse start geven om snel naar de hogere regionen door te gaan waar jullie thuis horen. Het zal, met veel hulp van ons en andere hogere bronnen, een vrijwel ongelooflijke overgang zijn in zo’n korte tijd. Wij kennen jullie potentieel en weten hoe snel we jullie moeten helpen om verder te gaan.

Het is voor jullie tijd om alle voorzichtigheid overboord te gooien en jullie rechtmatige plaats bij ons in te nemen. Wij zien jullie als gelijken en met zo’n moed om jezelf de lagere trillingen te laten ervaren terwijl jullie wisten dat deze jullie waarschijnlijk de donkerte in zouden trekken. Draag geen schuld met je mee want het is tijd om jezelf alle fouten te vergeven die je misschien hebt gemaakt, en de eindtijden maken het in ieder geval mogelijk om middels de Wet van Genade je lei schoon te vegen. Ervaringen opdoen is exact waarom jullie door de dimensies wensten af te dalen en is de reden voor een grote stap in jullie evolutie.

Jullie zullen op een dag terugkijken op jullie avontuur in de dualiteit en begrijpen waarom het verschillende kronkels en wendingen aannam. Jullie zullen zien hoe jullie reactie op situaties het volgende hoofdstuk schreef in jullie leven en hoe het jullie lukte om je naar jullie huidige fase van evolutie te verheffen. Maar als jullie terugkijken zal het lijken of het allemaal in het hier en nu is, aangezien al jullie ervaringen kunnen worden teruggehaald zoals ze gebeurden. Ergens in jullie onderbewustzijn liggen alle herinneringen aan alle doorgemaakte confrontaties en zij leiden je door iedere nieuwe ervaring. Eenmaal geascendeerd zullen jullie je gewoon met alles wat bestaat kunnen verbinden. Indien nodig zullen jullie ook van de ervaringen van andere zielen kunnen profiteren, zonder daar eerst directe ervaringen voor op te hoeven doen.

Jullie schilden en zwaarden zijn van liefde gemaakt en niemand zal door jullie bescherming heen kunnen komen. Zelfs op Aarde kunnen jullie de kracht ervan gebruiken om te creëren en velen van jullie doen dit op een helende wijze. De energie van liefde trekt de hogere, verheffende trillingen naar jullie aan en deze brengen harmonie en balans in jullie lichaam. De energieën van emoties als woede en haat beschadigen daarentegen jullie lichaam en veroorzaken een slechte gezondheid. Na Ascentie zullen de trillingen zo hoog zijn dat slechts de zuiverste gedachten zullen bestaan. Dat Dierbaren, is waar jullie nu naar toewerken en sommige van jullie hebben al een grote mate van succes bereikt.

Jullie toekomst heeft altijd in jullie eigen handen gelegen, maar werd geleid door de goddelijke bedoeling van degenen die jullie Universum hebben gecreëerd. Er is ook een plan geweest voor de evolutie van de Mensheid wat verbonden was met de evolutie van andere beschavingen. Alles was met elkaar verbonden en wat de een doet, beïnvloedt alle anderen, hetgeen de reden is waarom de ascentie van jullie beschaving zo’n belangrijke gebeurtenis voor ons is. Jullie zijn zogezegd de onderste tree op de ladder en wanneer jullie je verheffen, verheft alles zich boven jullie ook. Jullie succes is zo belangrijk voor ons allemaal en er wordt op dit moment zo veel liefde naar jullie gestuurd om jullie allemaal te ondersteunen. Het is voor jullie onmogelijk er niet door te worden geraakt en daarom weten we dat jullie volgens plan zullen ascenderen.

De Galactische Federatie staat het genoegen van jullie gezelschap te wachten maar niet voordat disclosure heeft plaatsgevonden, de publieke bekendmaking van ons bestaan, waarna we jullie op onze eigen voorwaarden kunnen ontmoeten. We hebben jullie veel te laten zien maar hebben ook veel te doen om jullie de gereedstaande hulp te leveren. Onze bondgenoten zijn werkelijk klaar om in actie te komen en alles wijst op bepaalde activiteiten op zeer korte termijn. Bij elke vertraging konden we ons heel snel aanpassen en we kunnen jullie verzekeren dat ons plan nog steeds gestand houdt. Zodra de details bekend gemaakt kunnen worden, verwachten we dat grotere aantallen van jullie de mogelijkheid hebben de krachten met ons te bundelen. Het is nooit onze bedoeling geweest alles namens jullie uit te voeren, en jullie zullen sterk worden aangemoedigd om je aandeel in de verantwoordelijkheid op je te nemen.

Het horror verhaal dat jullie hebben beleefd wordt binnenkort het sprookje waarin jullie dromen over Utopia worden waargemaakt. Het Gouden Tijdperk wordt echt een tijdperk dat jullie dromen vervult en het voert jullie naar een aantal ongelooflijke reizen. Tijd zal ophouden te bestaan en het leven zal oneindig zijn in een nooit eindigende reeks van prachtige ervaringen. We weten dat het idee van “het niet bestaan van tijd” moeilijk te begrijpen is maar jullie zullen je heel gemakkelijk eraan aanpassen. Stel je voor dat alles in het nu gebeurt en op circulair niveau en dat jullie op elk gewenst moment kunnen in- en uitstappen. Tijd zou overbodig zijn, ongeschikt om naar te leven, en van geen belang.

Jullie zullen veel te leren hebben over jullie nieuwe dimensie en hoe het jullie beïnvloedt, en veel over hoe jullie je scheppende vermogens moeten gebruiken. Maar tegen die tijd zal jullie bewustzijnsniveau zodanig zijn toegenomen dat jullie geen problemen ondervinden bij het worden van een betrouwbare en waardige entiteit. Woorden kunnen nauwelijks beschrijven wat jullie op het punt staan te beleven, behalve dat jullie ontroerd zullen zijn en zelfs overweldigd door de omvang van wat er gaat gebeuren. De grootste veranderingen zullen in jullie zelf plaatsvinden, en velen van jullie zijn zich al bewust dat jullie iemand anders zijn geworden ten opzichte van slechts een paar jaar terug. Jullie zijn van het Licht, verspreiden het overal waar jullie heen gaan en jullie helpen je medereizigers.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertegenwoordig slechts één beschaving die al duizenden jaren lang met jullie is verbonden. Deze banden zullen geleidelijk sterker worden en andere beschavingen zullen ook hun banden met jullie vernieuwen. Wij zullen gezamenlijk binnen de Galactische Federatie van Licht, werkend met Liefde en Licht, een Eenheid vormen.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS